Adskillelse af regnvand og spildevand i Åbyhøj

Vi arbejder frem til 2040 med at klimatilpasse Åbyhøj, så området er rustet til at modstå klimaforandringerne. Det gør vi blandt andet ved at adskille regnvand og spildevand de steder, hvor de to typer vand løber i samme rør.

Regnvandet fra offentlige arealer vil vi i Åbyhøj fremover håndtere på terræn i stedet for i rør under jorden. Det giver os mulighed for at bruge regnvandet på nye og spændende måder i de offentlige arealer. På den måde kan vi bidrage positivt til udviklingen af de berørte områder i Åbyhøj.

Der er to væsentlige årsager til, at vi arbejder i netop i Åbyhøj. For det første er der ikke plads nok i rørene til at kunne håndtere de øgede regnmængder, der er et resultat af klimaforandringerne. For det andet er Åby Renseanlæg for lille. Derfor er det vigtigt, at vi nedbringer de vandmængder, som renseanlægget modtager, indtil vi nedlægger det og i stedet fører spildevandet til et nyt Marselisborg Renseanlæg.

Følg projektet på Facebook

Vi har oprettet en gruppe hvor du kan følge seneste nyt om klimatilpasning i Åbyhøj. Find Åbyhøjs Facebook gruppe her. Du kan anmode om at blive medlem, så godkender vi dig hurtigst muligt.

Vi klimatilpasser i Viby og Åbyhøj

Vi arbejder frem til 2040 med at tilpasse Viby og Åbyhøj, så områderne er rustet til at modstå klimaforandringerne. Det gør vi blandt andet ved at adskille regnvand og spildevand de steder, hvor de to typer vand løber i samme rør. Regnvandet fra både haver og offentlige arealer vil vi så fremover håndtere på terræn i stedet for i rør under jorden. Det giver os mulighed for at bruge regnvandet på nye og spændende måder i de offentlige arealer. På den måde kan vi bidrage positivt til udviklingen af de berørte områder i Viby og Åbyhøj.

I både Viby og Åbyhøj spiller de mange grundejere en vigtig rolle for vores arbejde med at klimatilpasse kloaksystemet. Den enkelte grundejer skal nemlig adskille regnvand og spildevand på egen grund. Grundejerne afholder selv udgifterne til arbejdet på sin grund. Regnvandet skal fremover som udgangspunkt ledes på terræn frem til Aarhus Vands regnvandsløsning ude i vejen. I nogle områder kan grundejerne vælge at nedsive regnvandet i egen have.

Det er vigtigt for os at have en god dialog med borgere, virksomheder, organisationer og kommunen. Vi skal have deres hjælp i forhold til at skabe de helt rigtige regnvandsløsninger. Vi vil derfor løbende invitere til dialog gennem for eksempel informationsmøder, workshops og events.

En af årsagerne til, at vi arbejder i netop i Åbyhøj er desuden, at renseanlæggene i de to områder allerede i dag er for små. Derfor er det vigtigt, at vi nedbringer de vandmængder, som renseanlæggene modtager, indtil vi nedlægger dem og i stedet fører spildevandet til det kommende, nye Marselisborg Renseanlæg.