Adskillelse af regnvand og spildevand i Malling

Vi arbejder frem til 2022 med at klimatilpasse Malling, så området er rustet til at modstå klimaforandringerne. Det gør vi blandt andet ved at adskille regnvand og spildevand de steder, hvor de to typer vand løber i samme rør.

De øgede regnmængder betyder, at kapaciteten i rørene mange steder i Malling allerede i dag er for lille. Det overskydende vand løber fra Malling Syd ud i Fiskbæk, Rævs Å og Norsminde Fjord, og i Malling Nord løber vandet ud i Hovedgrøften og Giber Å.

En af årsagerne til at vi arbejder i netop Malling er, at kapaciteten på Viby Renseanlæg i dag er for lille. Derfor er det vigtigt, at vi nedbringer de vandmængder, som renseanlæggene modtager.

Få løbende informationer

Vi lægger løbende informationer om projetket ud her på hjemmesiden.

Aarhus Vand vil løbende indkalde de borgere, der bliver berørt af adskillelsen i Malling til informationsmøder. Her vil du få klar besked om, hvad der skal ske på din vej og hvad du selv skal gøre.

Aarhus Vands projektledere

Holger Dybdahl, tlf.: 8947 1148, mail: hcd@aarhusvand.dk 
Pernille Vinther, tlf.: 8947 1162, mail: pev@aarhusvand.dk 

VAM kan kontaktes på:

VAM A/S, Tlf.: 8649 2300, mail.: vam@vam.dk

Derfor adskiller vi regnvand og spildevand

Klimaforandringerne betyder, at vi i Danmark oplever stadig flere kraftige regnskyl og voldsomme skybrud. Vi forventer således, at der alene ved skybrud falder 40 procent mere regn i løbet af de næste 50 år.

Mange steder i landet, herunder også i Aarhus, giver klimaforandringerne os nogle helt særlige udfordringer de steder i kloaksystemet, hvor regnvand og spildevand løber i de samme rør frem til et renseanlæg.

De øgede regnmængder betyder, at kapaciteten i rørene mange steder allerede i dag er for lille, og at det overskydende vand – som er en sundhedsfarlig blanding af spildevand og regnvand – løber ud i eksempelvis søer, vandløb og Aarhus Bugt uden at blive renset først.  Det overskydende vand forårsager desuden oversvømmelser af kældre, veje og grønne områder. Vi mangler med andre ord plads i kloaksystemet – ikke mindst i fremtiden. Og det gør vi noget ved – i tæt samarbejde med Aarhus Kommune.