Så hårdt er dit vand

Vandet i Aarhus Vands forsyningsområde er inden for kategorien "temmelig hårdt" på 14 - 17.

Vandets hårdhedsgrad kan dog variere hjemme hos dig. Det skyldes, at det enkelte område forsynes med vand fra flere forskellige vandværker alt efter det aktuelle forbrug af vand i lokalområdet. Da vandets hårdhed er forskellig fra vandværk til vandværk, kan der ikke opgives en helt præcis hårdhedsgrad for vandet.

Vands totale hårdhed bestemmes af calcium- og magnesiumindholdet. Et stort indhold giver hårdt vand - et lille indhold giver blødt vand.

Vandets hårdhed fra de enkelte vandværker

Nedenstående skema viser den målte hårdhed for hvert enkelt af vores vandværker. 

Hårdhed på vores vandværker
Vandværk Hårdhed (grader dH)
Stautrupværket 17
Åboværket 16
Kastedværket 18
Bederværket 17
Lyngbyværket 18
Truelsbjergværket 14
Elstedværket 15
Østerbyværket 14
Hårdhed middelværdi 16,1
Indstilling af maskiner

Opvaskemaskiner bør indstilles korrekt for saltdosering.

For vaskemaskiner følges doseringsvejledningen på vaskepulverpakken.

Hvad er hårdhed?

Vands totale hårdhed bestemmes af calcium- og magnesiumindholdet. Et stort indhold giver hårdt vand - et lille indhold giver blødt vand.

Hårdheden opgives i odH (tyske grader hårdhed), og kan karakteriseres efter følgende skala

Hårdhed i odH Karakteristik
0 - 4 Meget blødt
4 - 8 Blødt
8 - 12 Middelhårdt
12 - 18 Temmelig hårdt
18 - 30 Hårdt
over 30 Meget hårdt

Blødgøringsanlæg

Aarhus Kommune er myndighed i forhold til installationer i ejendommen. Ansøgning om eventuel myndighedsgodkendelse skal derfor sendes til Aarhus Kommune, Byggeri.

Et privat blødgøringsanlæg skal være drikkevandsgodkendt i et EU land og skal installeres efter måleren og tilbagestrømningssikringen på kundens installation.

I bekendgørelsen om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikekvand er det fastsat, at byggevarerne kan markedsføres og sælges, hvis det kan dokumenteres, at byggevaren som helhed eller de berørte delkomponenter, som byggevaren består af, er:

  1. Godkendt af GDV-godkendelsessekretariatet (GDV-godkendelse)
  2. Certificeret i Tyskland i overensstemmelse med den gældende tyske ordning eller
  3. Godkendt i Nederlandende i overensstemmelse med den i Nederlandende gældende ordning eller
  4. Typegodkendt i Sverige

GDV-ordningen bliver dermed frivillig i det omfang, at virksomheder, der sælger og markedsførerer (producenter, importører og forhandlere) har dokumentation jf. ovenstående punkt 2-4.

Krav om myndighedsgodkendelse til et privat blødgøringsanlæg afhænger af, om man har at gøre med et fælles anlæg eller et anlæg til privat brug.

Det kræver ikke myndighedsgodkendelse

  • Hvis der er tale om et privat anlæg inde hos den enkelte forbruger.
  • Hvis der er tale om en ejerforening som sørger for etablering af anlæg hos den enkelte forbruger.

Det kræver myndighedsgodkendelse ved Aarhus Kommune

  • Hvis en udlejer etablerer et fælles anlæg, hvorved der tale om leverance af drikkevand, eksempelvis i etageboliger.
  • Hvis en ejerforening etablerer et fælles anlæg til ejendommens ejerlejligheder.

I de tilfælde hvor en ejerforening med individuel afregning i hver bolig ønsker ét fælles blødgøringsanlæg, skal der etableres én hovedmåler, som Aarhus Vand fremadrettet vil afregne efter direkte til ejerforeningen. 
De nuværende interne afregningsmålere fra Aarhus Vand vil derfor skulle nedtages og slutopgøres i vores system. Herefter må ejerforeningen selv sørge for etablering/montering af nye interne forbrugsmålere (bimålere), så de selv kan lave internt forbrugsregnskab.