Virksomhedsprofil

Vi ved, at vand er kilden til liv

Aarhus Vands kerneforretning består i at levere drikkevand, rense spildevand, vedligeholde kloaksystemer, tilpasse udsatte områder mod klimaforandringer og beskytte grundvandet.

Vores mission er at tilbyde og udvikle ressourceeffektive ydelser i hele vandets kredsløb, der skaber et klimatilpasset, sundt miljø samt vækst og eksport til gavn for kunder og interessenter.

Vores vision er, at vi vil være Danmarks førende vandselskab. Vi vil være et innovativt vand-videnselskab med en førende rolle inden for forskning og udvikling i moderne vandteknologi. 

Og vi er kommet langt i forhold til denne vision – vi er allerede nu blandt de førende vandselskaber inden for ressourceoptimering, partnering og udvikling af bæredygtige løsninger til fremtidens håndtering af vand.

Vi værner om vores grundvand

Vi er heldige i Danmark. De geologiske kvaliteter i jorden og nedbørsforholdene gør, at vi kan hente rent drikkevand direkte op af jorden. Drikkevand, som er beskyttet af naturens eget geologiske renseanlæg, som har et naturligt indhold af mineraler og en kvalitet, der gør det sundt at drikke. Derfor kan vi levere drikkevand af højeste kvalitet kun ved at filtrere og ilte det på vejen til kundernes vandhane. Men det kan vi også kun, fordi vi tænker langsigtet og har omtanke for grundvandet.

Vi løser klimaudfordringer på et højt teknologisk plan

For at imødekomme klimaudfordringerne tænker vi ikke kun i én retning for at tilpasse vores område til klimaet. Det er ikke nok at øge kapaciteten af kloaksystemet og vandløbene mod havet. Derfor arbejder vi med en bred vifte af muligheder. De tager afsæt i vores højteknologiske løsninger som avanceret overvågning og fordeling af overskudsvand, etablering af kanaler, tunneler og opmagasinering af vand i parker og i grønne områder, hvor det ikke gør skade. Alle er de tiltag, som har til hensigt at sikre en sund balance mellem miljø, effektivitet og økonomi.

Vi har bæredygtighed i generne

Samfundsansvar og bæredygtighed er dybt forankret i vores virksomhed. Både i virksomhedskulturen, i vores kerneforretning og i forretningsstrategien. Vi spiller en afgørende rolle for det samlede
vandkredsløb i - og omkring - Aarhus. Vi leverer rent, sundt vand, vi renser beskidt vand og arbejder på en lang række områder med at sikre fremtidens stabile og rene vandforsyning.

Samtidig løser vi aktuelle klimaudfordringer, og via vores partnerskaber tænker vi fremad for at løse byens vandudfordringer, som kommer med klimaforandringerne. De senere år er vores bevidsthed om at påtage os et større samfundsansvar blevet udvidet. Derfor har vi systematiseret og struktureret arbejdet, så vi hele tiden målsætter, igangsætter og følger op på løbende forbedringer.

Vi får de bedste løsninger med partnering

Vi ser det som en naturlig opgave hele tiden at forbedre vores services, så vi kan gennemføre vores projekter billigere, hurtigere, mere intelligent og til stadig større gavn for vores kunder og byens borgere. Med klimaforandringerne og en hastig udvikling af byens størrelse og af den indre by er der nok at tage fat på. Vi tror på, at vi kan skabe større værdi og udvikle stærkere løsninger, når vi gør det i fællesskab med vores leverandører. Derfor arbejder vi med en nytænkende og resultatorienteret partneringmodel, som vi siden 2006 har høstet store gevinster fra.

Fakta om Aarhus Vand

 • Aarhus Vand er et aktieselskab 100 procent ejet af Aarhus Kommune
 • Omsætning på over 640 millioner kroner om året
 • Produktion af 15 millioner m³ rent drikkevand om året
 • Rensning af 35 millioner m³ spildevand om året
 • 90 grundvandsboringer
 • 8 vandværker
 • 4 renseanlæg
 • 1.500 km drikkevandsledninger
 • 2.800 km spildevandsledninger
 • Har i alt 350.000 privat- og erhvervskunder og forsyner heraf 270.000 med drikkevand
 • 220 ansatte