Pressemeddelelser

Herunder finder du Aarhus Vands seneste pressemeddelelser. Øvrige relevante nyheder om Aarhus Vand finder du under "Nyheder".

Kampagne for rent drikkevand går rent ind - 05.08.2019

Siden foråret 2019 har Aarhus Vand sammen med de private vandværker i Aarhus Kommune opfordret borgerne til at droppe brugen af sprøjtegift i haven og være med i kampen for at beskytte vores rene drikkevand. Selvom der stadig venter en stor opgave i at ændre folks adfærd, viser de første resultater fra kampagnen nu, at mange har taget den positive opfordring til sig.

Klima og miljø fyldte meget i valgkampen. En af de ting, der var værd at bemærke, var det store fokus på handling - at tiden ikke længere er til blot at tale om klima og miljø. Tiden er til at gøre noget ved det. At det handler om at gøre noget har også været centralt for kampagnen ’Til kamp for det rene drikkevand’, som VPU (foreningen for vandværkerne i Aarhus Kommune) skød i gang i marts. Kampagnen henvender sig til alle hus- og haveejere i kommunen. Bo Vægter, bestyrelsesmedlem i VPU og geolog i Aarhus Vand, gør status:

”Vi kan se, at vi er lykkedes med vores målsætning om at involvere og motivere borgerne. De har forstået det vigtige budskab: ’Stop med at bruge sprøjtegift i haven, for det siver ned i jorden og kan forurene vores drikkevand’. Borgerne har engageret sig positivt i kampagnens opslag på Facebook og Instagram. Opslagene har blandt andet bestået af en række tips- og tricks-videoer, der viser, hvordan man kommer ukrudtet til livs uden brug af sprøjtegift. En undersøgelse af kampagnen, som vi har lavet, viser, at borgerne i høj grad ser videoerne til ende og kommenterer på dem.”

Aarhusianerne kommer med ind i kampen for rent drikkevand

I VPU er der stor tilfredshed med den holdningsudvikling, der er sket hos borgerne i løbet af kampagnen. Undersøgelsen viser, at der siden marts er flere borgere i Aarhus Kommune, der nu siger, at de aldrig kunne finde på at bruge sprøjtegift i haven. Halvdelen af de adspurgte er enige i udsagnet: ’Jeg kunne aldrig finde på at bruge sprøjtegift’, hvilket er en stigning siden kampagnens start i marts. Derudover er der en stigning i antallet af borgere, der mener, at brugen af sprøjtegift i haven bør forbydes for tid og evighed i Danmark. Bo Vægter siger:

”Kampagnen ser ud til at være gået rent ind hos mange. Borgerne har engageret sig i kampagnens kernebudskab, og vi kan se, at der er sket en positiv holdningsændring. Men der er ingen tvivl om, at vi stadig har en stor opgave foran os. Sagens kerne er, at vi jo skal have alle med, og vi skal have de private haveejere til at ændre adfærd – og ikke kun holdning. Derfor kommer vi til at styrke vores indsats over for beskyttelse af drikkevandet, og vi vil blive ved med at inspirere og motivere borgerne til alternative måder at bekæmpe ukrudt på. Når det er sagt, så vil et egentligt forbud mod brug af sprøjtegift i haven naturligvis være bedst. Vores undersøgelse viser, at hele 82 procent af de adspurgte er enige i dette. Det er jo sådan, at der bare skal 1 gram sprøjtegift til at forurene en families forbrug af vand i 80 år.”

For yderligere information, kontakt:

Bo Vægter, bestyrelsesmedlem i VPU (foreningen for vandværkerne i Aarhus Kommune) og geolog ved Aarhus Vand
Direkte: +45 8947 1310. Mobil: +45 2920 9291
E-mail: bva@aarhusvand.dk

National vandklynge fremmer innovation og eksport af dansk vandteknologi - 11.06.2019

Danmarks største virksomheder inden for vandområdet etablerer en vandklynge, der skal være et nationalt samlende initiativ til udvikling og fremme af dansk vandteknologi.

Klyngen skal arbejde på at udnytte det forspring, Danmark har inden for vandområdet, styrke eksporten og skabe nye arbejdspladser i den danske vandsektor.

Initiativtagerne til klyngen er virksomhederne Grundfos, Danfoss, Kamstrup, AVK, Aarsleff og Systematic og vandselskaberne HOFOR, BIOFOS, VandCenter Syd og Aarhus Vand. Klyngen ønsker at styrke udviklingen af den danske vandsektor og opbygge et nationalt og globalt øko-system af ildsjæle, innovatører, forskere og beslutningstagere, som sammen skaber markante samfundsmæssige og kommercielle resultater.

Samtidig vil gruppen tage større ansvar for og bidrage til at nå FN’s Verdensmål – i særdeleshed på vandområdet. Initiativet fokuserer i første omgang på centrale udviklingsområder og bidrager til at udvikle det danske øko-system for vandløsninger. 

”En femtedel af verdens befolkning bor i områder med vandmangel, halvdelen af drikkevandet bliver spildt, før det når frem, og globalt set bliver 80 procent af al spildevand ledt ud i havet uden at blive renset. Der er hårdt brug for løsninger på disse problemer, og her kan vi noget ganske særligt i Danmark. Vi er ganske enkelt blandt de førende i verden i forhold til at løse verdens vandudfordringer,” siger Flemming Besenbacher, formand for Aarhus Vands bestyrelse og en af initiativtagerne.

Klyngen, som officielt hedder ”Den danske vandklynge”, vil række ud til eksisterende partnerskaber, organisationer, virksomheder og andre interessenter for yderligere at styrke Danmarks førerposition.

”Vand og klima er nogle af verdens største udfordringer, og vi kan noget ganske særligt i Danmark. Ved at gå sammen i nye partnerskaber kan vi skabe nye løsninger, styrke den danske eksport og gøre en vigtig forskel i verden, ” siger Mads Nipper, CEO, Grundfos.

Også Kim Fausing, CEO i Danfoss, ser store perspektiver i samarbejdet: ”Sammen med de øvrige parter i Den danske vandklynge ønsker vi i Danfoss at bidrage til at fremme FN’s mål for bæredygtig udvikling, og vi har netop udvalgt FN’s mål nummer 6 om rent vand og sanitet, som et af de mål vi har særlig fokus på”.

For yderligere information kontakt:

Miljøminister og borgmester støtter kampen for det rene drikkevand i Aarhus - 12.04.2019

Et stort antal aarhusianere har reageret positivt på budskabet i en kampagne, der opfordrer dem til at holde haven fri for sprøjtegift. Dermed er kampen for det rene drikkevand i Aarhus kommet godt i gang. Og nu har miljøminister Jakob Ellemann-Jensen og Aarhus’ borgmester, Jacob Bundsgaard, også meldt sig ind i kampen.

På Vandets Dag d. 22. marts blev informationskampagnen ”Kampen for det rene drikkevand” skudt i gang af VPU, som er en forening for vandværkerne i Aarhus Kommune. Kampagnen vil have aarhusianerne til at droppe brugen af sprøjtegift, når de bekæmper ukrudt i haven og indkørslen. Bare 1 gram sprøjtegift kan forurene en families forbrug af drikkevand i 80 år. Bo Vægter, som er bestyrelsesmedlem i VPU og geolog i Aarhus Vand, siger:

”Foråret er det tidspunkt på året, hvor aarhusianerne tager hul på havearbejdet – og for manges vedkommende dermed også sprøjtegiftene. Den adfærd vil vi ændre med den nye kampagne, hvor vi opfordrer borgerne til at stå sammen i kampen for det rene drikkevand. En husstandsomdelt folder forklarer, hvor vigtigt det er, at vi sammen beskytter drikkevandet. Derudover består kampagnen af info, tips og tricks på Facebook, der viser, hvordan man kan komme ukrudtet til livs uden brug af sprøjtegift.”

Det er ifølge Bo Vægter endnu for tidligt at tale om konkrete resultater, men han kan konstatere, at man er kommet godt fra start. Næsten 25.000 facebookbrugere har set kampagnen, og den har givet en meget positiv respons. Lige nu glæder han sig over, at miljøminister, Jakob Ellemann-Jensen og borgmester i Aarhus, Jacob Bundsgaard, også er kommet med i kampen:

”Rent drikkevand er noget, der kræver, at vi står sammen. Derfor er det vigtigt, at vi får så mange som muligt med. I den sammenhæng er det klart, at kampen kun bliver styrket af, at vi har byens og én af landets førende politikere med os.”

Rent drikkevand er en menneskeret

Både Jakob Ellemann-Jensen og Jacob Bundsgaard mener, at rent drikkevand er en menneskeret og noget, der er behov for, at vi værner om. Det ligger også i Jakob Ellemann-Jensens besked til haveejerne:

”Vi bor oven på vores drikkevand i Danmark. Så vælg riven, skuffejernet eller andre miljøvenlige våben, når du er i haven for at fjerne ukrudt. Det tager måske lidt længere tid. Men på den måde kan du give dit bidrag til at sikre rent drikkevand i hanen til alle. Nu og i fremtiden.”

Jacob Bundsgaard, som forholder sig til, at der er fundet rester af sprøjtegift i 40 procent af de vandboringer, der er undersøgt i Aarhus, kan ikke være mere enig. Han siger:

”I Aarhus har vi rent og velsmagende drikkevand, og det kan vi være stolte af. Det kommer dog ikke af sig selv. Vandværkerne gør et stort arbejde for at beskytte vores alles drikkevand. Men de har brug for hjælp. Så drop brugen af sprøjtemidler i haven og vær med til at sikre rent drikkevand.”

Nødvendigt med kampagne

Kampagnen for det rene drikkevand i Aarhus fortsætter henover sommerperioden, da det er her, der bliver brugt mest sprøjtegift i private haver. På Facebooksiden ”Sprøjtefri - Nej til sprøjtegifte i haven” bliver der gennem kampagneperioden lavet opslag om, hvordan man som haveejer kan gøre sin have sprøjtefri.

Også på hjemmesiden ”Beskyt drikkevandet - gør haven sprøjtefri” kan haveejerne få tips og gode råd til havearbejde uden brug af sprøjtegift og få information om, hvor farligt sprøjtegift er for vores drikkevand. Næsten 25.000 facebookbrugere har indtil nu set kampagnen. Samlet set er opslag og videoer blevet vist mere end 65.000 gange, og næsten 3.500 har set kampagnevideoen helt færdig. Derudover er der lige nu 213 kommentarer, 81 delinger og næsten 600 reaktioner på kampagnen.

I forbindelse med, at kampagnen blev skudt i gang, er der udsendt en spørgeundersøgelse, som dækker hele kommunen, om kendskabet til konsekvenserne ved at bruge sprøjtegift i haven. I undersøgelsen svarer 46 procent, at brugen af sprøjtegift i haven bør forbydes i Danmark. Men samtidig svarer 56 procent, at sprøjtegift i nogle tilfælde er nødvendigt at anvende.

Til trods for, at hovedparten af de adspurgte bor i områder med drikkevandsinteresser, ved kun 8 procent med sikkerhed, at de bor oven på deres eget drikkevand. Ifølge Bo Vægter understreger dette nødvendigheden af at komme bredt ud med informationskampagnen.

For yderligere information, kontakt:

Bo Vægter, bestyrelsesmedlem i VPU og geolog i Aarhus Vand
Direkte: +45 89471310
Mobil: +45 2920 9291
E-mail: bva@aarhusvand.dk

Aarhus går ind i kampen for det rene drikkevand - 21.03.2019

Nye undersøgelser viser, at der er fundet rester af sprøjtegift i 40 procent af alle de vandboringer, der er undersøgt i Aarhus Kommune. Derfor opfordrer en ny kampagne fra de lokale vandværker i kommunen haveejerne til at komme ind i kampen og stoppe med at bruge sprøjtegift i haven.

Foråret er lige om hjørnet. Det betyder også, at de første tegn på ukrudt er begyndt at vise sig i indkørslen og i haven. Med udsigt til at skulle stå med riven, hakken eller skuffejernet i flere timer er en del haveejere fristet til at bruge sprøjtegift i stedet for.

”Men det er en rigtig dårlig idé. Vi bor nemlig oven på vores eget drikkevand her i Aarhus Kommune. Det betyder, at når vi bruger sprøjtegift i vores haver, kan det ende i grundvandet og forurene grundvands-ressourcerne, som er kilden til vores drikkevand. Bare 1 gram sprøjtegift kan forurene en families for-brug af drikkevand i 80 år,” siger geolog Bo Vægter, bestyrelsesmedlem i VPU, som er en forening for vandværkerne i Aarhus Kommune.

Vandværkerne kan konstatere, at der er fundet rester efter sprøjtegift i 40 procent af boringerne. Der investeres allerede årligt millioner i drikkevandsbeskyttelse fra vandværkernes side, men det er ikke en kamp, de kan klare alene. Derfor er de gået sammen i en ny kampagne for rent drikkevand og sprøjtefri haver.

Bo Vægter uddyber: ”Borgerne i kommunen er blevet bedre til at droppe sprøjtegiftene de seneste år, men hvis vi skal sikre, at vi alle – også i fremtiden – kan drikke rent vand direkte fra hanen, er det nødvendigt, at vi alle er med i kampen.”

Kampen for rent drikkevand søsættes på Vandets Dag Kampagnen ”Til kamp for det rene drikkevand – drop sprøjtegift i haven” skydes i gang på Vandets Dag, d. 22. marts. Kampagnen består af en husstandsomdelt folder i udvalgte områder med et klistermærke, som alle, der støtter op om kampen, kan sætte på postkassen for at vise, at de holder deres haver sprøjtefri.

På Facebooksiden ”Sprøjtefri - Nej til sprøjtegifte i haven” vil der gennem kampagneperioden bl.a. blive lavet opslag om, hvordan man som haveejer kan gøre sin have sprøjtefri. Også på hjemmesiden ”Beskyt drikkevandet - gør haven sprøjtefri” kan haveejerne få tips og gode råd til havearbejde uden brug af sprøjtegift og information om, hvor farligt sprøjtegift er for vores drikkevand.

Bo Vægter håber, at mange husejere vil være med i kampen for det rene drikkevand: ”Vi gør i forvejen meget for at beskytte drikkevandet i Aarhus Kommune. Mange tusind hektar landbrugsjord beskyttes mod sprøjtegift via aftaler med ejerne og via skovrejsning. Der er byer på en del drikkevandsområderne, og derfor skal vi også samarbejde med haveejerne. Jo flere vi er, desto bedre bliver det for drikkevandet. Nu og i fremtiden.”

For yderligere information, kontakt:

Bo Vægter, bestyrelsesmedlem i VPU og geolog ved Aarhus Vand
Direkte: +45 8947 1310 · Mobil: +45 2920 9291
E-mail: bva@aarhusvand.dk

Aarhus Vand baner vejen for eksport af dansk vandteknologi i Indien - 11.01.2019

En delegation fra Aarhus Vand rejser i næste uge til byen Udaipur i den indiske delstat Rajasthan som led i en promovering af danske vandteknologiløsninger. Indien, som snart har flere indbyggere end Kina, er et af de lande i verden, der har størst mangel på drikkevand, og landet lider under dårlige sanitetsforhold.

I Aarhus Vand er tabet af vand fra vandboring til forbruger blandt det laveste i verden. Tabet er på under 6 procent, mens vandtabet i Indien er enormt, og i mange områder er der derfor katastrofal mangel på rent drikkevand. Samtidigt lider landet under dårlige sanitetsforhold, og i Udaipur renses kun 30 procent af byens spildevand. Også her kan Indien lære af Aarhus, hvor al spildevand renses, inden det ledes ud i søer, åer og hav. Og hvor renseanlæggene oven i købet producerer energi af spildevandet, som sendes ud til forbrugerne i form af grøn el og varme.

Derfor tager tre medarbejdere fra Aarhus Vand i næste uge til Udaipur for at mødes med blandt andre indiske byplanlæggere og udviklere inden for vandområdet. Formålet er at promovere en række vandteknologiske løsninger, som Aarhus Vand har udviklet i samarbejde med virksomheder som Grundfos, Danfoss og AVK, og som har bragt Aarhus i front på verdensplan inden for vandområdet. Det er løsninger, som blandt andet kan hjælpe Udaipur med at få skabt en stabil vandforsyning, hvor der er vand alle timer i døgnet og alle ugens dage. I dag er der kun tryk på drikkevandssystemet få timer dagligt, og visse steder ikke engang dagligt. Derudover kan de danske løsninger hjælpe med udvikling af effektive renseanlæg, så det i fremtiden bliver muligt at rense al spildevand og samtidigt producere energi baseret på de ressourcer, som spildevandet indeholder.

Aarhus Vands deltagelse er et led i en 4-årig samarbejdsaftale mellem Aarhus og Udaipur på myndighedsniveau, som Aarhus Kommune er ansvarlig for. Samarbejdsaftalen skal være med til at forbedre relationerne mellem Indien og Danmark og skabe forbedringer på vandområdet i Udaipur. Derudover understøtter samarbejdet den danske vandsektors eksportmuligheder i Indien gennem øget samhandel. Miljøministeriet, Dansk Industri, Dansk Miljøteknologi og vandsektorens brancheorganisation DANVA anslår i Vandvision 2025, at der er et globalt potentiale til at fordoble eksporten af den dansk vandteknologi fra 15 til 30 mia. kr. og skabe 4.000 nye arbejdspladser frem mod 2025. Det er Udenrigsministeriet, som finansierer samarbejdet gennem udviklingsmidler.

Fagchef i Aarhus Vand Flemming Fogh Pedersen siger om baggrunden for Aarhus Vands deltagelse:

”Vi har i Aarhus Vand stor erfaring og viden om sikker vandforsyning og effektiv spildevandsrensning, og denne knowhow bringer vi ind i samarbejdet. Man kan sige, at vi er videnspartner og en slags ambassadør for danske vandteknologiske løsninger i Indien. Vi får vores udgifter til deltagelse i samarbejdet dækket af Udenrigsministeriet, og det er den danske ambassadør i Indien, Peter Taksøe-Jensen, som har peget på os og Aarhus Kommune som partnere i myndighedsarbejdet. Rollen som ’vandambassadør’ har vi også med succes påtaget os i USA gennem Water Technology Alliance. Det er med til at udvikle Aarhus Vand som virksomhed, at vi udover at levere rent drikkevand, rense spildevand og udføre klimatilpasning i Aarhus, skaber øget vækst ved at påtage os internationale opgaver, som vi har fuld finansiering til. Det er også vigtigt for os at understøtte FN’s verdensmål for bæredygtighed, og her kan vi sammen med vores samarbejdspartnere gøre en forskel i Indien i forhold til at sikre rent vand og sanitet til alle.”

Delegationen fra Aarhus Vand er i forbindelse med besøget inviteret til at fortælle om dansk vandteknologi på erhvervstopmødet ”Vibrant Gujarat Summit” d. 17. – 20. januar, hvor også statsminister Lars Løkke Rasmussen, miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen og den indiske statsminister Narendra Modi deltager.

 

For yderlige information
Flemming Fogh Pedersen, afdelingsleder og fagchef Aarhus Vand, tlf. 8947 1340, e-mail ffp@aarhusvand.dk
Læs mere om Aarhus Vands internationale engagement på www.aarhusvand.dk/international
Læs mere om myndighedssamarbejdet på http://um.dk/da/danida/danida-business/myndighedssamarbejde/

Nyt vandværk i Beder bliver et aktiv for lokalområdet - 21.09.2018

Aarhus Vand bygger et nyt vandværk i Beder. Værket bliver en vigtig del af byen – både som leverandør af drikkevand og som et smukt bygningsværk, der bliver anlagt i en park med offentlig adgang. Tirsdag d. 25. september præsenteres planerne for værket for Beder-borgerne og andre interesserede.

Vandværket, som kommer til at hedde Bederværket, er tegnet af det aarhusianske arkitektfirma Cubo Arkitekterne A/S og er udformet som to sammenbyggede, teglbeklædte længehuse, der giver klare associationer til vikingetiden. Vandværket bliver placeret i et parkområde med stier som en integreret del af byparken i Beder og skaber dermed en naturlig samhørighed med lokalområdet.

Det nye vandværk, som ventes at stå klar i slutningen af 2019, afløser det nuværende vandværk, som har 50 år på bagen, og som ikke længere lever op til de krav, der stilles til et moderne vandværk. Det nye vandværk bliver udstyret med den nyeste teknologi inden for vandproduktion og vil leve op til de hø-jeste krav, der findes, med hensyn til drikkevandssikkerhed. Det tekniske anlæg til behandling af grund-vandet, inden det sendes ud til forbrugerne, leveres af Vand og Teknik A/S, og totalentreprenør på projektet er Per Aarsleff A/S – begge virksomheder beliggende i Aarhus.

Fagchef for drikkevand i Aarhus Vand, Flemming Fogh Pedersen, siger om vandværket:
”Bederværket bliver bygget efter de samme principper som vores nyeste vandværk i Truelsbjerg i det nordlige Aarhus. Her introducerede vi som de første i Danmark et helt lukket og sikkert produktionsapparat, eksempelvis med vandbeholdertanke i stål over jorden i stedet for underjordiske betontanke, der udgør en potentiel risiko for indtrængen af bakterier og forurening. Et koncept, som efterfølgende har spredt sig til hele landet. På Bederværket vil vi udvikle konceptet yderligere og har stor fokus på innovation - blandt andet i forhold til at skabe et fleksibelt vandværk med minimale driftsomkostninger kombi-neret med maksimal drikkevandssikkerhed.”

Flemming Fogh Pedersen har store forventninger til, at beboerne vil tage værket til sig:
”Det nuværende vandværk er hegnet ind, så der ikke er offentlig adgang til arealet. Vi ønsker, at det nye værk bliver et aktiv i lokalområdet. Det kommer til at ligge lige op ad byparken i Beder i et åbent område, så man kan kigge ind ad de store ruder, der er i bygningerne og se, hvordan man producerer drikkevand. Der bliver anlagt stier og beplantning rundt om anlægget, så det bliver et attraktivt sted at opholde sig.”

Bederværket bliver en vigtig brik i Aarhus Vands planer for at sikre rent drikkevand til alle aarhusianere både nu og i fremtiden. I denne plan nedlægges vandværkerne i Lyngby og Åbo. Bederværket og Østerbyværket i Tranbjerg skal dække vandforsyningen i syd, Stautrupværket dækker midtbyen, og Truelsbjergværket, Kastedværket og Elstedværket dækker nordbyen. Den samlede regning på Bederværket lyder på 67 mio. kr.

Tirsdag d. 25. september inviterer Aarhus Vand alle interesserede til et fyraftensarrangement ved SuperBrugsen i Beder, hvor projektchef Vibeke Bundesen vil fortælle om det nye vandværk og vise, hvor-dan det kommer til at se ud. Derudover kan man høre om det spildevandsprojekt, vi har lavet, for at klimatilpasse byen og beskytte vandmiljøet i byen mod forurening. Det er et arbejde, der har givet mange trafikale gener for beboerne, men som nu er vel overstået, og projektleder Pernille Vinther fortæller om projekterne og svarer på spørgsmål. Ved arrangementet byder vi på en hotdog og en vand.

Tid og sted:

 • Tirsdag d. 25. september kl. 17.00 – 18.30
 • SuperBrugsen, Butikstorvet, Kirkebakken 4, 8330 Beder

For yderligere information

Kontakt Flemming Fogh Pedersen, fagchef i Aarhus Vand, tlf.: 8947 1340, e-mail: ffp@aarhusvand.dk

Nyt renseanlæg ved Tangkrogen betyder bedre vandmiljø - 23.08.2018

Med et nyt og større renseanlæg, som skal stå klar i 2026, tager Aarhus Vand endnu et skridt i retning af at minimere overløb af fortyndet spildevand i Aarhusbugten ved skybrud.

Aarhus Byråd vedtog i går en ny og revideret indstilling om en helhedsplan for udvidelse af Tangkrogområdet, som nu sendes i offentlig høring. I helhedsplanen lægges der op til tre mulige placeringer af et nyt og større renseanlæg som erstatning for Marselisborg Renseanlæg, der ikke kan opnå den nødvendige udvidelse med den nuværende placering ved lystbådehavnen.

Tidsplanen for helhedsplanen lægger op til, at byrådet i november kan godkende en indstilling om at sætte gang i VVM-undersøgelser af de forslag til placering af renseanlægget, som byrådet beslutter at gå videre med. VVM-undersøgelserne skal klarlægge miljøpåvirkningerne af renseanlægget ved de mulige placeringer. Det er Aarhus Vand, der som ejer af det nuværende Marselisborg Renseanlæg og det kommende anlæg har ansvaret for at gennemføre VVM-undersøgelsen.

Renseanlægget, der kommer til at hedde ”Aarhus ReWater”, bliver en helt anden type anlæg end det nuværende. Adm. direktør i Aarhus Vand, Lars Schrøder, siger:

”Udover at rense spildevand kommer det nye anlæg til at udnytte ressourcerne i spildevand i en grad, vi ikke har set andre steder i verden. Det kommer til at producere varme, biogas, el og gødning – og på sigt bliver det også muligt at fremstille proteiner og måske endda grundsubstanser til medicin på anlægget. Anlægget bliver derfor også et forsknings- og videnscenter, som vil tiltrække mange besøgende fra både ind- og udland. Derfor er vores vision også, at anlægget bliver en attraktion i området, der året rundt byder velkommen med en spektakulær arkitektur og rekreative arealer.”

Med det nye anlæg, som skal stå klar i 2026, tager Aarhus Vand desuden endnu et skridt i retning af at minimere overløb af fortyndet spildevand i Aarhusbugten ved skybrud, som det man oplevede i Aarhus i sidste uge. Her faldt der på 12 timer fra mandag til tirsdag mere regn, end der normalt falder i hele august. Lars Schrøder forklarer:

”Vi har de seneste ti år været i gang med at adskille regnvand og spildevand i Aarhus for at aflaste vores kloakledninger og renseanlæg ved voldsom regn. Vi prøver i så høj grad som muligt at håndtere og styre regnvand på overfladen i stedet for i rør, da det giver nye rekreative muligheder og skaber mere plads til regnvandet. Lige nu er vi i gang med at adskille regn- og spildevand i Viby og Åbyhøj, og når det er sket, nedlægger vi Viby og Åby Renseanlæg og leder spildevandet direkte til det nye anlæg. Det betyder, at vi minimerer risikoen for overløb af fortyndet spildevand i Aarhus Å og dermed Aarhusbugten. Allerede i dag er der en række store underjordiske bassiner langs Aarhus Å og på havnen, der er med til at øge kloaksystemets kapacitet under regn og til at sikre en forbedret vandkvalitet i Brabrand Sø, Aarhus Å og Aarhus Havn. I takt med, at vi adskiller regn- og spildevand i oplandet til midtbyen, vil denne effekt blive forbedret. Og efter min vurdering er det derfor ganske fornuftigt, at der i Aarhus Kommunes spildevandsplan først er lagt op til at adskille regn- og spildevand i midtbyen efter 2061.”

For yderligere information kontakt

Lars Schrøder, adm. direktør i Aarhus Vand, på tlf. 8947 1100 eller e-mail lsc@aarhusvand.dk

Grundvandsbeskyttelse i Aarhus er nomineret til international miljøpris - 25.07.2018

Politikkerne for, hvordan man har håndteret og vil håndtere grundvandsbeskyttelsen i Aarhus, er med i kapløbet om at vinde en international miljøpris.

Geolog i Aarhus Vand Bo Vægter (tv.) i samtale med landmand om muligheden for frivillig aftale om sprøjtegiftfri drift.

I Aarhus har byrådet, Aarhus Universitet og Aarhus Vand siden 1990’erne haft fokus på at lave indsatser, der skal sikre, at vores drikkevandsressourcer er fri for forurening. Det engagement og den vilje til at være på forkant med grundvandsbeskyttelse, samt den forskning, der er sket i Aarhus på grundvandsområdet, har givet genlyd rundt om i verden og har motiveret de internationale organisationer UN FAO (Food and Agriculture Organization), the World Future Council og IFOAM til i samarbejde med Aarhus Vand at indstille grundvandsbeskyttelsesarbejdet i Aarhus til 2018 Future Policy Award. 20.000 eksperter fra hele verden har været med til at udpege de mest eksemplariske politikker, og politikkerne for grundvandsbeskyttelse i Aarhus er med i opløbet.

I 1990’erne blev det klart, at nedsivende sprøjtegift var på vej til at blive et stort problem for drikkevandsressourcerne i Aarhus. Problemstillingen satte skub i udviklingen af metoder til at kortlægge geologien og ikke mindst grundvandets sårbarhed over for forurening i et unikt samarbejde mellem Aarhus Universitet og Aarhus Vand. Metoderne har siden dannet skole for kortlægning af grundvand i ind- og udland. Ikke mindst på grund af denne kortlægning tog byrådet i Aarhus meget tidligt bolden op med at lave grundvandsbeskyttende politikker.

Allerede i 1999 lå der en grundvandsbeskyttelsesplan for Aarhus klar, der pegede på vidtgående indsatser for at forhindre fremtidig forurening af grundvandet med sprøjtegift. De vigtigste indsatser var informationskampagner målrettet landbrug og private og frivillige aftaler med landbrug i sårbare områder om ikke at bruge sprøjtegift. Derudover blev der formuleret politikker for et kommunalt stop for brugen af sprøjtegift på kommunale arealer i drikkevandsområder og politikker om at friholde sårbare områder og nærområder til drikkevandsboringer for industri og boligudvikling.

Gennem årene har skiftende byråd holdt fast i viljen til at beskytte drikkevandet i Aarhus. Og byrådet har med vedtagelse af de seneste indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse taget vigtige skridt til at friholde de sårbare områder for sprøjtegift for ved brug af miljøbeskyttelseslovgivningen at vise vilje til at påby-de sprøjtegiftfri drift af sårbare og boringsnære arealer i de tilfælde, hvor der ikke kan laves frivillige tiltag. Aarhus er med disse tiltag et forbillede for mange andre kommuner i Danmark på grundvandsbeskyttelsesområdet. Og også andre lande har ladet sig inspirere af Aarhus på området.

I alt er 51 politikker fra 25 lande – heraf ni i Europa - nomineret til 2018 Future Policy Award. Udvælgelsen af vinderne sker i slutningen af juli, og prisoverrækkelsen vil finde sted i Rom i oktober 2018.

For yderligere information om 2018 Future Policy Award:

https://www.worldfuturecouncil.org/scaling-up-agroecology-our-call-for-nominations-triggered-unprecedented-response/

https://www.worldfuturecouncil.org/wp-content/uploads/2018/07/FPA2018_LIST-OF-NOMINATIONS-RECEIVED-07-2018.pdf

For yderligere information om Aarhus Vands grundvandsbeskyttelse kontakt:

Bo Vægter, geolog i Aarhus Vand, tlf. 8947 1310 / 2920 9291, e-mail: bva@aarhusvand.dk

Aarhus er inspireret af portugisisk vandmodel - 27.06.2018

Aarhus Vand og Portugals nationale vandselskab, Águas de Portugal, afslutter i dag et tredages møde i Aarhus. Et møde, hvor den 14 mand store portugisiske delegation har fået indsigt i klimatilpasning samt energiproduktion og ressourceudnyttelse på vores renseanlæg og til gengæld inspirerede os til udvikling af den danske vandsektor.

 

Fra venstre Claus Homann, produktionschef i Aarhus Vand, Alexandra Serra, adm. direktør i Águas de Portugal Internacional, Lars Schrøder, adm. direktør i Aarhus Vand og Nuno Broco produktionschef i Águas de Portugal.

Mødet er et led i en gensidig samarbejdsaftale – et såkaldt Memorandum of Understanding – som blev indgået sidste år med deltagelse af ledelserne i de to organisationer samt den danske ambassadør i Portugal, Michael Suhr. Med aftalen forpligter de to parter sig til at dele viden og best practise inden for vandforsyning, spildevandshåndtering, klimatilpasning, innovation og eksport.

Formålet med mødet i Aarhus er at styrke partnerskabet mellem de to organisationer yderligere og få gensidig indsigt i teknologi, løsninger og muligheder i samarbejdet. Delegationen fra Portugal har blandt andet besøgt Aarhus Vands klimatilpasningsprojekt i Risvangen i det nordlige Aarhus, som er det første store boligområde i Danmark, hvor adskillelse af regnvand og spildevand er baseret på såkaldte LAR-løsninger, som betyder, at regnvandet håndteres på terræn. Derudover har delegationen besøgt Marselisborg Renseanlæg i Aarhus, der er et af verdens mest energieffektive renseanlæg, og som producerer væsentligt mere energi, end det forbruger.

De to selskaber har drøftet, hvordan henholdsvis den danske og den portugisiske vandsektor understøtter en bæredygtig udvikling på vandområdet både nationalt og internationalt – herunder FN’s 17 Verdensmål. I Danmark er der omkring 300 vandselskaber, som alle arbejder individuelt, men under den samme lovning. Enkelte steder – bl.a. i hovedstadsområdet – er der sket en fusion af vandselskaber til større organisationer, men derudover er der sket meget lidt i forhold til en konsolidering af vandselskaber i Danmark.

Det var ellers én af intentionerne i Vandsektorloven, der i 2010 blev indført for at skabe større gennemsigtighed og effektivitet i den danske vandsektor. Til sammenligning er der kun 36 vandforsynings- og spildevandsselskaber i Holland, hvor man har haft succes med en konsolideringsproces, der bl.a. har skabt flere ressourcer til forskning og udvikling og til at indgå i den globale konkurrence.

I Portugal fungerer Águas de Portugal som en statsejet paraplyorganisation for den nationale vandsektor. Águas de Portugal står for den overordnede planlægning af vandsektoren og har ansvaret for, at der skabes plads til forskning, udvikling og eksport af portugisisk vandteknologi. Det er en model, som adm. direktør i Aarhus Vand, Lars Schrøder, gerne ser indført i Danmark:

”300 vandselskaber i Danmark er alt for mange. Der skal ske en kraftig konsolidering, hvis vi for alvor skal forbedre vandselskabernes økonomi, fastholde lave priser, sikre udvikling og skabe eksportmuligheder. Én vej at gå er at indføre et statsligt selskab som Águas de Portugal, der skal sikre synergi i vandsektoren på tværs af kommunegrænser, og som giver mulighed for bæredygtig drift, effektiviseringer og ressourceudnyttelse i langt højere grad, end det er tilfældet nu. Det kunne for eksempel skabe mulighed for, at de danske renseanlæg i højere grad kan producere overskudsenergi og udvinde fosfor af spildevandet. For det er der brug for, men som det er nu, sker der kun få steder. Ved at se på vandproduktion og spildevandshåndtering i en større sammenhæng på tværs af kommuner kan vi gøre det bedre og billigere og samtidigt skabe større energiproduktion og bedre ressourceudnyttelse. Jeg er meget inspireret af den portugisiske model, som overført til Danmark handler om at få skabt en national overbygning, som dækker hele landet, og som udover effektiviseringer arbejder med eksport, innovation og udvikling.”

For yderligere information kontakt:

Lars Schrøder, adm. direktør i Aarhus Vand, på e-mail lsc@aarhusvand eller tlf. 8947 1100

Pesticidet DMS er fundet i Aarhus, men under grænseværdien - 12.06.2018

Aarhus Vand har fået foretaget analyser for DMS i drikkevandet på virksomhedens otte vandværker. På ét vandværk er der fundet rester af pesticidet – dog i en koncentration langt under den tilladte grænseværdi.

DMS er en forkortelse for N,N-dimethylsulfamid. Det nyopdagede stof kan ifølge Miljøstyrelsen være et nedbrydningsprodukt fra pesticidet tolylfluanid, der blev trukket tilbage fra det danske marked i 2007. Tolylfluanid var godkendt i Danmark i perioden fra 1973 til 2007 som svampemiddel i en række frugter fra jordbær over tomat til frugttræer samt i prydplanter som sprøjtemiddel. Hertil kommer en anvendelse som bejdsemiddel i roefrø til eksport. Miljøstyrelsen vurderer, at indtag af drikkevand, som indeholder DMS i de koncentrationer, der er fundet indtil nu, ikke udgør en sundhedsmæssig risiko.

Indtil videre har Aarhus Vand i lighed med landets øvrige vandselskaber og vandværker ikke været pålagt at kontrollere for DMS ifølge Miljøstyrelsens krav til kontrol af vandkvaliteten. Det bliver alle vandselskaber og vandværker fra 1. juli 2018. Men Aarhus Vand har på baggrund af fund af DMS lige omkring eller over grænseværdien i Dragør og Hvidovre valgt at få foretaget analyser af drikkevandet på virksomhedens otte vandværker. Der er analyseret for 39 pesticider og nedbrydningsprodukter, som ellers ikke indgår i Miljøstyrelsens liste over pesticider, der skal analyseres for – herunder DMS.

Resultatet af disse analyser viser, at der er fundet DMS i drikkevandet fra Lyngbyværket i en koncentration på 0,033 µg/l. Grænseværdien er 0,1 µg/l, så det ligger altså markant under den tilladte grænseværdi. Drikkevandet fra de øvrige vandværker er rene og indeholder ikke DMS eller andre af de pesticider, der er målt for.

For at få et mere præcist billede af, hvor DMS-fundet stammer fra, får Aarhus Vand nu analyseret vandet fra de fire boringer, der leverer vand til Lyngbyværket. Resultatet af disse prøver foreligger om to uger.

For yderligere information kontakt:

Teamleder i Aarhus Vand Jørn-Ole Andreasen på tlf. 8947 1302 eller e-mail joa@aarhusvand.dk

Ny intelligent teknologi skal forbedre vandmiljøet - 16.04.2018

Overløb af kloakker er en hyppig kilde til forurening af vandmiljøet. Nu skal et nyt projekt udvikle smarte sensorer og avanceret databehandling, som kan overvåge kloakkerne til gavn for miljøet.

Test af ny sensorer

Et samarbejde mellem Aalborg Universitet (AAU), Aarhus Vand, Montem og InforMetics vil forbedre vandmiljøet i Danmark ved at løse problemet med kloakker, der løber over under kraftige regnskyl og forurener vandet. Det sker jævnligt i det meste af Danmark, og ingen ved præcist, hvor stort problemet er, fordi det er for svært at måle overalt.

- Vandselskaberne gør hvad de kan for at begrænse udslippet af spildevand ved eksempelvis skybrud. Men det er simpelthen for dyrt og for svært at overvåge hver eneste kloakoverløb i landet, siger Michael R. Rasmussen, der er professor på AAU.

Miljø- og Fødevareministeriet har investeret 4,2 mio. kr. i projektet, der skal udvikle smart og billig overvågning af spildevands-overløb til gavn for miljøet. AAU og Aarhus Vand er tidligere lykkedes med at bruge simple vandstandsmålere på en smartere måde til at måle på selv meget komplicerede overløb, og det skal nu udvides med nye effektive sensorer, dataindsamling og kunstig intelligens.

Potentiale for eksporteventyr og miljøgevinst

Det nye projekt på AAU skal udvikle trådløse og selv-konfigurerende overløbssensorer, som kan opsættes hurtigt og enkelt. Ved hjælp af Internet of Things (IoT) og smart energistyring vil sensorerne måle i mere end to år på batteri. Til den tid forventes det at være billigere at udskifte overløbssensoren med den nyeste version og genbruge den gamle i produktionen af nye enheder.

Ved at anvende de smarte og billige overløbssensorer vil vandselskaber og myndigheder få et bedre overblik over de reelle overløbsmængder og derved sikre den største miljøeffekt for de fremtidige investeringer. Teknologien vil også kunne anvendes til at måle effektiviteten af de mange nye investeringer i klimatilpasningen af Danmark.

- Vandsektoren står globalt over for meget store udfordringer med klimaforandringer og urbanisering. Jeg er sikker på, at dette projekt vil give branchen et ordentligt skub imod en ny digitaliseret tidsalder med bedre forståelse og dermed styring af spildevand i vores byer, siger Claus Møller Pedersen, afdelingschef for Plan og Projekt i Aarhus Vand.

Teknologien er fleksibel og kan både anvendes i højtudviklede vandsektorer som den danske og i mindre udviklede vandsektorer. Dermed er der stort potentiale for eksport og nye danske arbejdspladser.

For at sikre, at projektet bliver realiseret, udføres det i tæt samarbejde mellem hydrauliske specialister fra Aalborg Universitet, Aarhus Vand og virksomhederne MONTEM og InforMetics, som har specialviden inden for henholdsvis IoT-hardware og avanceret online dataprocessering vandsektoren.

Kontakt

Michael. R. Rasmussen, professor ved Institut for Byggeri og Anlæg, AAU, +45 42 72 10 07

Malte K. Skovby Ahm, hydrauliker, Aarhus Vand, +45 20 21 37 56

Peter S. Rasch, InforMetics ApS, +45 30 20 69 42

Christian Østergaard Laursen, MONTEM IVS, +45 27 24 59 09

To nye investeringer fra Innovationsfonden sparker gang i Vand 4.0 - 04.04.2018

Både vandsektor og forsyningsteknologi har nu nået en modenhed, der gør, at Innovationsfonden satser stort på at bringe den nye teknologi til markedet. To projekter med samlede investeringer på 45 mio. kr. skal bringe Danmark i front på området med en vandsektor 4.0.

Med to nye Grand Solutions-investeringer i vandteknologi understreger Innovationsfonden vigtigheden af digitalisering og kunstig intelligens i vandbranchen. Det er projekterne CHAIN og DONUT, hvor vandselskaber, vidensinstitutioner og virksomheder i samarbejde skal bringe Danmark i front inden for effektiv håndtering af drikke-, spilde- og regnvandssystemer og være med til at øge eksportpotentialet af dansk vandteknologi.

- Vand er vores mest dyrebare ressource og en af nutidens helt store udfordringer.  Jeg ser de to vandprojekter som et rigtig godt tegn på, at nye teknologiske løsninger vinder indpas i vandselskaberne. Det vil bidrage til at understrege Danmarks styrkeposition på vandområdet, siger vicedirektør i Innovationsfonden Tore Duvold.

I CHAIN-projektet gælder det udviklingen af en software-robot, der ved hjælp af kunstig intelligens skal sikre optimeret drift af drikkevandssystemet fra boring til hane med Aarhus og Skanderborg som cases for store og små forsyninger.

I DONUT-projektet skal flere hundrede intelligente og omkostningseffektive målere danne et overblik over vandets komplekse samspil med kloakker, vandløb og vandledning. Ved brug af avanceret data-processering og kunstig intelligens omsættes de store datamængder til brugbar beslutningsstøtte for investeringer og håndtering af vand i byer.

Læs mere om projekterne.

Kontakt

CHAIN-projektet: Projektleder i DHI Group Sten Lindberg, tlf. 4516 9263

DONUT-projektet: Projektleder i Aarhus Vand Malte Kristian Skovby Ahm, tlf. 2021 3756

Innovationsfonden: Patrick Lehto Larsen, tlf. 6190 5008

Professor Flemming Besenbacher bliver ny bestyrelsesformand i Aarhus Vand - 12.01.2018

På Aarhus Vands ekstraordinære generalforsamling torsdag d. 11. januar blev professor i nanoscience og fysik på Aarhus Universitet, Flemming Besenbacher, udpeget som ny bestyrelsesformand.

Flemming Besenbacher, der har en 40-årig lang karriere på Aarhus Universitet, besidder i forvejen en lang række bestyrelsesposter og er med i adskillelige nationale råd og udvalg. Han er blandt andet be-styrelsesformand for Carlsberg, Carlsbergfondet, Tuborgfondet og UNLEASH, næstformand i Innovationsfonden, medlem af bestyrelsen i Unisense og medlem af bestyrelsen i ledelsesudviklingsorganisationen Center for Ledelse. Han har desuden været formand for regeringens advisory board for cirkulær økonomi og medlem af regeringens digitale vækstpanel.

Som bestyrelsesformand for Aarhus Vand kommer Flemming Besenbacher ifølge adm. direktør Lars Schrøder til at spille en meget væsentlig rolle i udviklingen af virksomheden de kommende år:

”Valget af Flemming Besenbacher som ny bestyrelsesformand er et scoop for Aarhus Vand og dermed også for vores 350.000 kunder. Han er en højt estimeret forsker, og han har nogle særdeles stærke bestyrelseskompetencer, som vi vil få stor gavn af i forhold til udviklingen af Aarhus Vand som virksomhed, som arbejdsplads og som medspiller i forhold til Aarhus Kommunes visioner for byen. Som et vandselskab, der udover at producere drikkevand og rense spildevand, laver klimatilpasning, grund-vandsbeskyttelse og grøn energi, står vi over for meget store udfordringer de kommende år. Ikke mindst klimaforandringerne stiller krav til os om at være med helt fremme – både nationalt og globalt - på områder som innovation, cirkulær økonomi og digitalisering. Det er alle områder, hvor Flemming Be-senbacher er blandt de fremmeste, og jeg glæder mig utroligt meget til samarbejdet.”

Udover Flemming Besenbacher er også det forbrugervalgte medlem, adm. direktør i Amplex Jens Hørup Jensen, og indehaver af eget konsulentfirma Johanne Sønderlund Birn nye, eksterne medlemmer af bestyrelsen.

Derudover består Aarhus Vands bestyrelse af tre politisk valgte medlemmer af Aarhus Byråd. Det er Keld Hvalsø (EL), som er næstformand i bestyrelsen, Ango Winther (S) og Almaz Mengesha (LA).

Desuden medarbejderrepræsentanterne Mads Thomsen, Henrik Frier og Bjørn Rohde.

For yderligere oplysninger kontakt

Adm. direktør Lars Schrøder, Aarhus Vand, lsc@aarhusvand.dk, tlf. 8947 1100.

Beder Landevej åbnes for trafik 1. december - 3 måneder før planlagt - 28.11.2017

Beder Landevej i Beder har været spærret for gennemkørsel siden uge 40, hvor Aarhus Vand gik i gang med et stort vejarbejde. En koncentreret indsats på vejarbejdet har gjort, at vejen åbnes for trafik allerede den 1. december 2017 og ikke som planlagt i marts 2018.

Beder Landevej har været spærret, fordi Aarhus Vand i samarbejde med entreprenørvirksomheden Arkil har lagt en ny regnvandsledning i jorden på strækningen mellem Kirkebakken og Byagervej. Arbejdet er en del af Aarhus Vands indsats for at gøre Beder klar til at tage imod de kraftige regnskyl, der er en konsekvens af klimaforandringerne. Men gravearbejdet har givet store gener for borgere, virksomheder og trafikanter i Beder, da Beder Landevej er en central færdselsåre i byen.

Aarhus Vand, Arkil og det rådgivende ingeniørfirma Niras har sammen arbejdet på at finde en alternativ metode til at etablere regnvandsledningen, så arbejdet kunne slutte tidligere, og vejen dermed kunne åbnes før end forventet. Den koncentrerede indsats i både planlægningen og udførelsen har givet resultat, og dermed kan Beder Landevej nu åbnes for trafik tre måneder tidligere end planlagt.

Når trafikken igen kan køre på Beder Landevej fra den 1. december, mangler Aarhus Vand og Arkil stadig at afslutte de sidste dele af vejarbejdet. Der vil derfor stadig blive arbejdet på strækningen mellem Kirkebakken og Byagervej, og generne er dermed ikke helt overstået. Trafikken vil dog blive opretholdt, mens det sidste arbejde bliver udført.

Projektet i Beder nærmer sig afslutningen

Arbejdet på Beder Landevej er sidste etape i Aarhus Vands samlede kloakeringsprojekt i Beder. Projektet med at adskille regnvand og spildevand i de områder af Beder, hvor vandet løber i samme rør, har stået på siden starten af 2016 og afsluttes nu ved udgangen af januar 2018. Projektleder Pernille Vinther fra Aarhus Vand siger i den forbindelse:

”Vi vil gerne takke borgere og erhvervsdrivende i Beder for deres tålmodighed og forståelse, mens vi har arbejdet i byen. Vi ved, at vi har skabt store gener undervejs, og derfor er vi også glade for, at vi her til slut er lykkedes med at forkorte spærringen på Beder Landevej, så vejen kan åbne langt tidligere end forventet. Det er en rigtig god måde at slutte det samlede projekt af på.”

Projektleder i Aarhus Vand Pernille Vinther i samtale med formand i Arkil Flemming Holm.

For yderligere information

Kontakt projektleder Pernille Vinther, Aarhus Vand, på tlf. 8947 1162 eller e-mail pev@aarhusvand.dk

Nu tændes lysinstallation på vandtårnet i Bispehaven - 17.10.2017

Fredag den 20. oktober kl. 19.00 sætter vi sammen med Aarhus Kommune strøm til en kæmpe lysinstallation på det 32 meter høje vandtårn i Bispehaven ved Åby Ringvej. Dermed bliver vandtårnet et markant vartegn for Aarhus, der kan ses på 10 kilometers afstand. Alle er velkomne til indvielsen, og de første 100 får mulighed for at komme op i vandtårnet, der rager 108 meter op over havets overflade.

Det er Aarhus Vand og Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, der står bag projektet, som bliver en del af ”Lys på Aarhus”. Det er et projekt, der handler om at bruge lys til at skabe attraktive byrum, gader og pladser, der kan forme og understøtte byens liv nu og i fremtiden. Det er det aarhusianske lysfirma Moto Muto, som har udviklet lysinstallationen.

Vandtårnet, der ligger ud til Åby Ringvej – i ”baghaven” til boligområdet Bispehaven, er i forvejen kendt af de fleste aarhusianere for sin karakteristiske paddehatteform. Med lysinstallationen bliver den nederste del oplyst af en vandeffekt, der understreger vandtårnets funktion. Den øverste del, der kan ses på 10 kilometers afstand, bliver markeret med en linje af lys. Lyset skal symbolisere horisonten, der langsomt skifter farve i takt med, at solen går ned og står op. Lyset og farverne vil skifte sammen med solnedgangen og årstiderne og på den måde understrege det naturlige lys på himlen.

Boligorganisationen Østjysk Bolig er også med i vandtårnsprojektet. Østjysk Bolig arbejder for at skabe et mere trygt Bispehaven, og projektet skal være med til at symbolisere denne udvikling. Beboerne i Bispehaven er derfor inviteret med til indvielsen af lysinstallationen og ”tyvstarter” med en fest, hvor områdets børn går i procession med lys-balloner op til vandtårnet.

Tid og sted

Den officielle indvielse af lysinstallationen finder sted fredag den 20. oktober kl. 19.00 ved vandtårnet på Bispehavevej 22, 8210 Aarhus V.

For yderligere information

Projektleder og idémand bag projektet Lars Schindhelm, Aarhus Vand, tlf. 2920 9132, mail las@aarhusvand.dk
Projektleder og arkitekt Cecilie Have Hørlyck, Lys på Aarhus - Teknik og Miljø, Aarhus Kommune tlf. 4185 9898, mail cecho@aarhus.dk
Se mere om projektet og ”Lys på Aarhus”: www.aarhus.dk/lyspåaarhus

Californien og Danmark kickstarter vandsamarbejde i Sacramento - 22.09.2017

Tirsdag aften underskrev Californiens guvernør, Jerry Brown, og den danske minister for miljø- og fødevarer, Esben Lunde Larsen, en samarbejdsaftale om vand mellem Danmark og Californien. I dag samles så 80 repræsentanter fra myndigheder, vandselskaber og firmaer til en konference i den californiske regeringsby Sacramento, der sparker samarbejdet i gang med en serie møder om, hvordan man kan løse delstatens udfordringer med grundvand, vandtab og spildevand.

De californiske myndigheder er værter for konferencen, der afholdes i guvernørens officielle mødebygning, Leland Stanford Mansion. Formålet er at give myndigheder og virksomheder fra begge lande mulighed for at styrke forholdet gennem vidensdeling og ide-udveksling.

Samarbejdet vil bidrage til at udvikle såvel Danmarks som Californiens vandsektorer og er blevet mødt med stor interesse fra Californiens guvernør. Felicia Marcus, der er State Water Board Chair, siger:

”Vi er glade for at arbejde tættere sammen med Danmark gennem denne samarbejdsaftale, som styrker vores gensidige videndeling på en lang række vandrelaterede områder. Vi håber, at vi kan dele nogle af vores erfaringer, og vi glæder os især til at få mere at vide om det banebrydende arbejde og den innovative ånd, som Danmark er frontløber for inden for vandteknologi. Det gælder for eksempel reducering af vandtab, effektiv vandproduktion, styring af grundvand både i forhold til kvalitet og kvantitet, og hvordan renseanlæg kan bidrage til klima- og energiløsninger, samtidig med at der leveres sikkert og rent vand - for blot at nævne nogle få ting.”

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen siger:

”USA er verdens største marked for vandteknologi, og da der skal investeres minimum 600 mia. dollars i at vedligeholde den amerikanske vandinfrastruktur de næste 20 år, er eksportpotentialet enormt. Californien har efter år med tørke et skarpt fokus på at passe på de sparsomme vandressourcer og mindske klimabelastningen fra vandsektoren. Her er Danmark foran de ellers progressive myndigheder i Californien, hvilket gør staten til en uhyre interessant og vigtig samarbejdspartner for danske virksomheder.”

Konferencen i Sacramento sætter fokus på nogle af de specifikke projekter, der er sat i gang. Et af de projekter, der allerede er godt i gang, er WTA California – en alliance bestående af danske firmaer, Industriens Fond og Udenrigsministeriet. Alliancen samarbejder om grundvands-, drikkevands- og spilde-vandsløsninger og for nylig kortlagde en gruppe danske virksomheder omfanget af saltvandsindtrængning i Monterey Bugten i samarbejde med lokale myndigheder. WTA California er et af flere initiativer, som Industriens Fond har iværksat med fokus på bæredygtighed og cleantech som drivere for innovation og nye samarbejder. Konkret understøtter projektet Californiens grundvandsprogram - et program hvor de danske løsninger vil kunne hjælpe de lokale myndigheder med at indfri deres målsætninger.

"Tæt samarbejde virksomhederne imellem medvirker til at skabe gode, samlede løsninger, når der etableres samarbejder med myndigheder og store offentlige kunder. Dansk erhvervsliv har nogle styrkepositioner inden for vand, og det kommer konkret til udtryk her. Men vi håber, at projektets metodik, erfaringer og gode resultater kan overføres til andre brancher og områder også," siger Mads Lebech, adm. direktør i Industriens Fond, der som led i fondens temaindkaldelse om eksport har bidraget med fire mio. kroner til projektet.

På myndighedssiden arbejder en bred vifte af Californiens myndigheder allerede tæt sammen den danske miljøstyrelse om vidensdeling og best practices.

Baggrund om WTA – den danske vandalliance i USA

Den danske vandalliance er et samarbejde mellem danske myndigheder, firmaer og vandselskaber. Alliancen er drevet af det danske innovationscenter i Palo Alto og ambassaden i Washington. Dens medlemmer er vandselskaberne Aarhus Vand, HOFOR, BIOFOS og VandCenter Syd samt på virksomhedssiden: Rambøll, SkyTEM, IGIS, Kamstrup, Applied Biomimetic, Danfoss, Grundfos, Smith Innovation, DHI, AVK, LiqTech og Leif Koch A/S. Projektet udspringer af Industriens Fonds temaindkaldelse om eksport, som blev udbudt i 2015.

For yderligere oplysninger kontakt

Chef for Water Technology Alliance, Jacob Vind, e-mail: jacvin@um.dk, tlf. +1 (650) 720-2642

Forbrugerne skal vælge repræsentant til Aarhus Vands bestyrelse - 29.08.2017

I 2018 skal Aarhus Vand have en ny bestyrelse, men allerede fra torsdag den 31. august kan man stille op som kandidat til at blive forbrugernes repræsentant i bestyrelsen.

Forbrugerne bliver repræsenteret med ét medlem i den kommende bestyrelse for Aarhus Vand. Sammen med resten af bestyrelsen skal det forbrugervalgte medlem være med til at realisere Aarhus Vands vision om at blive Danmarks førende vandselskab. Aarhus Vands kerneforretning består i at levere drikkevand, rense spildevand, vedligeholde kloaksystemer, tilpasse udsatte områder mod klimaforandringer og beskytte grundvandet.

Aarhus Vands bestyrelse består af repræsentanter fra erhvervslivet, byrådspolitikere, medarbejderrepræsentanter og altså en repræsentant for forbrugerne. Om denne sammensætning siger adm. direktør i Aarhus Vand, Lars Schrøder:

”Vi har en bredt sammensat bestyrelse, og det giver en alsidig dialog i arbejdet med de overordnede rammer, der skal sikre, at virksomheden giver værdi for vores kunder, vores ejere, samarbejdspartnere og for samfundet.”

Opstilling som kandidat
Ønsker man at stille op som kandidat, kan man gøre det fra den 31. august til den 21. september via Aarhus Vands hjemmeside. For at stille op skal man være myndig efter dansk ret og kunne dokumentere, at der er 25 forbrugere fra forsyningsområdet, der støtter ens opstilling.

Valget foregår i oktober
Valget af forbrugerrepræsentant foregår fra den 28. september til den 26. oktober, og valgresultatet offentliggøres den 2. november. Den valgte repræsentant indtræder i bestyrelsen i januar 2018.

Mere om valget
Læs mere om valget. Her finder man blandt andet valgregulativet og vejledning for opstilling og valg.

Om Aarhus Vands bestyrelse
Aarhus Vand blev den 1. januar 2010 et selvstændigt aktieselskab, som er 100 procent ejet af Aarhus Kommune. Det skete som følge af en ny lovgivning for vandsektoren i Danmark.

Fra 2018 vil bestyrelsen for Aarhus Vand være sammensat således:

 • To eksterne medlemmer
 • Tre medlemmer af Aarhus Byråd
 • Tre medarbejderrepræsentanter
 • En forbrugerrepræsentant

Yderligere information
Bestyrelsesformand i Aarhus Vand, Hans Elbek Pedersen, tlf. 40 75 23 27 eller e-mail hans.elbek.pedersen@gmail.com
Adm. direktør i Aarhus Vand, Lars Schrøder, tlf. 89 47 11 00 eller e-mail lsc@aarhusvand.dk

Vandtårn i Aarhus bliver lysinstallation - 28.08.2017

Vandtårnet i Hasle lægger snart beton til en lysinstallation, der skal gøre vandtårnet til et pejlemærke for Aarhus og skabe positiv opmærksomhed på boligområdet Bispehaven, der har vandtårnet liggende i ”baghaven”.

Vandtårnet er i forvejen kendt af de fleste aarhusianere med sin markante ”paddehatteform” og beliggenheden i Hasle ud til Ringvejen. Tårnet er 32 meter højt, det rager 108 meter op over havets overflade og kan ses 10 kilometer væk. Det er ejet af Aarhus Vand og er det eneste vandtårn i byen, der stadig er i drift. Det er bygget i 1970 og kan rumme 2.100 kubikmeter vand. Udover at fungere som reservoir for drikkevand sikrer tårnet vandtrykket i området. Vandet pumpes fra vandværket op i den øverste del af tårnet, og så sørger tyngdekraften for, at vandet kommer ud til forbrugerne med tilpas tryk på.

Nu får den grå beton på vandtårnet en lyssætning, der – ikke mindst om aftenen - skal gøre det til et pejlemærke for området omkring Bispehaven - og for resten af byen. Det er Aarhus Vand og Center for Byens Anvendelse i Aarhus Kommune, der står bag projektet, som bliver en del af ”Lys på Aarhus”. Det er projekter, der handler om at bruge lys til at skabe attraktive byrum, gader og pladser, der kan forme og understøtte byens liv nu og i fremtiden. Projekterne har forskellige formål og karakter, men ens for dem alle er et ønske om at involvere både borgere og erhvervsliv i udviklingen af de forskellige byrum. Derfor er boligorganisationen Østjysk Bolig også med i vandtårnsprojektet. Østjysk Bolig arbejder for at skabe et mere trygt Bispehaven, og vandtårnsprojektet skal være et synligt symbol på denne udvikling i et ellers udsat boligområde.

Det aarhusianske lysfirma Moto Muto har vundet opgaven med at lyssætte vandtårnet, og onsdag den 30. august tester firmaet enkelte delelementer af lysinstallationen, for at sikre at projektet i dets endelig form har den ønskede effekt. Beboerne i Bispehaven er inviteret med til begivenheden, og de vil sammen med trafikanterne på Ringvejen blive vidne til en illumination, hvor den nederste del af tårnet bliver oplyst af en vandeffekt, der understreger vandtårnets funktion. Den øverste del, der kan ses på 10 kilometers afstand, bliver markeret med en linje af lys. Lyset skal symbolisere horisonten, der langsomt skifter farve i takt med, at solen går ned og står op. Lyset og farverne vil skifte sammen med solnedgangen og årstiderne og på den måde understrege det naturlige lys på himlen.

Pressen er velkommen ved testningen, som finder sted onsdag den 30. august fra kl. 17.30. Programmet er:

 • 17.30 - 18.00: Østjysk Bolig serverer suppe for beboerne i Bispehaven og andre interesserede
 • 18.00 - 18.15: Velkomst ved Aarhus Vand og Lys på Aarhus
 • 18.15 - 18.30: Rosita Dalgaard fra Enemærke & Petersen fortæller om Tryghedsrenoveringen i Bispehaven
 • 18.30 - 19.00: Idéerne bag projektet ved Moto Muto
 • 19.00 - 20.00: Test af lyset

Sted: Fællesskabernes Hus, Bispehavevej 29

Den officielle indvielse af lysinstallationen finder sted fredag den 20. oktober.

For yderligere information kontakt
Projektleder Lars Schindhelm, Aarhus Vand, tlf. 8947 1313, mail las@aarhusvand.dk Projektleder og arkitekt Cecilie Have Hørlyck, Lys på Aarhus - Teknik og Miljø, Aarhus Kommune tlf. 4185 9898, mail cecho@aarhus.dk

Danske virksomheder skal kortlægge Californiens grundvand - 13.06.2017

De californiske myndigheder vil bruge dansk vandteknologi til at få et bedre overblik over den tørkeramte stats grundvandsressourcer og dermed muligheden for at udnytte fersk grundvand i drikkevandsforsyningen.

Som følge af den voldsomme tørke de sidste fire år har Californien mistet store mængder grundvand. Og var den folkerige amerikanske solskinsstat ikke blevet ramt af massiv nedbør i de første fire måneder af 2017 ville vandmanglen have været endnu mere dramatisk.

De californiske myndigheder har derfor meget at gøre for at kortlægge grundvandsressourcerne og gøre vandindvindingen mere bæredygtig. I den forbindelse har man lyttet opmærksomt til de danske erfaringer og knowhow, som blandt andet er udviklet gennem det 15-årige danske grundvandskortlægningsprogram.

 "Dansk erhvervsliv kan noget særligt inden for håndtering af vand, og ved at samarbejde på kryds og tværs kan danske virksomheder gøre sig gældende som leverandører af systemløsninger - også på store og komplicerede projekter i eksempelvis USA," siger Mads Lebech, der er adm. direktør i Industriens Fond, som sammen med Eksportrådet og en række danske virksomheder har iværksat initiativet Water Technology Alliance (WTA), der for ganske nyligt har vundet to projekter i Californien.

Salt eller fersk?
”En af de mange udfordringer, som myndighederne i Californien kæmper med i disse år, er at få overblik over det ferske grundvand og dets bevægelser i kystområder, hvor det blander sig med det salte havvand. Derfor har de danske virksomheder fået til opgave at afdække samspillet mellem fersk og salt grundvand i et stort område ved Monterey Bay,” forklarer Jacob Vind, chef for Water Technology Alliance om det ene af projekterne.

Selve projektet løses i samarbejde mellem firmaerne SkyTEM Surveys fra Aarhus, I-GIS fra Risskov og Rambøll fra København. SkyTEM Surveys kortlægger den californiske undergrund gennem overflyvning af området i en helikopter, der på undersiden har avanceret kameraudstyr monteret. I-GIS leverer 3D-visualiseringssoftwaren, mens Rambøll leverer rådgivning og fortolkning af data.

Mere bæredygtig indvinding
En anden af de mange californiske udfordringer på vandområdet handler om at få bedre overblik over grundvandsmagasinernes afgrænsning. Med dette udgangspunkt handler en anden af de nye opgaver om, ved hjælp af avanceret datahåndtering og jordbaseret geofysik, at kortlægge magasinernes afgrænsninger i et bestemt område. 

”På baggrund af både gammel og ny data leverer vi det, man kalder ’integreret tolkning’ hvilket giver mere detaljeret indblik i grundvandets placering,” forklarer Max Halkjær, market manager i Rambøll, der løser opgaven sammen med I-GIS og en lokal konsulent.

Vellykket eksportkoncept
Water Technology Alliance (WTA) blev etableret i 2016, og alliancens formål er at udbrede kendskabet til den danske vandmodel og blandt andet derigennem støtte dansk vandindustri i bestræbelserne på at komme ind på det amerikanske marked. Max Halkjær peger på udformningen af WTA’s eksportkoncept som en væsentlig årsag til de danske firmaers succes.

”Der er etableret en model, hvor danske vandfirmaer sammen er repræsenteret i form af tre faste medarbejdere i Californien. De tre medarbejdere er fagligt fokuserede og arbejder udelukkende på at skabe samarbejdsmuligheder inden for vandområdet. Det har åbnet mange interessante døre hos de californiske vandmyndigheder, som er meget interesserede i at samarbejde,” siger han.

Netop udviklingen af eksportmodellen var en af de primære årsager til Industriens Fonds engagement i WTA-initiativet.

”Projekter som disse, hvor danske virksomheder i fællesskab leverer danske systemløsninger, ser vi et stort potentiale i. Det er glædeligt at se, at initiativet allerede har kastet konkrete resultater af sig, og håbet er, at erfaringerne kan komme flere virksomheder til gavn i fremtiden - også i andre brancher og på andre markeder end det amerikanske,” siger Mads Lebech om Industriens Fonds støtte.

Water Technology Alliance i Californien består, ud over Rambøll, SkyTEM og I-GIS, af Kamstrup, Applied Biomimetic, Danfoss, Grundfos, Smith Innovation, DHI, AVK, LiqTech, Leif Koch A/S, Aarhus Vand, og altså Eksportrådet under Udenrigsministeriet, samt Industriens Fond.

For yderligere information kontakt
Ole Østrup, formidlingsansvarlig, Industriens Fond, mail:oos@industriensfond.dk, tlf.: 23 80 06 60
Jacob Vind, chef for Water Technology Alliance, mail: jacvin@um.dk, tlf. +1 (650) 720-2642
Max Halkjær, Market Manager i Rambøll, mail: maxh@ramboll.dk, tlf.: 51 61 29 60

Aarhus Vand investerer overskud i infrastruktur og klimatilpasning - 09.05.2017

Aarhus Vands årsregnskab viser, at selskabet kom ud af 2016 med et driftsoverskud på 50,5 mio. kr. efter skat. Overskuddet bruges til investering i fornyelse af drikkevands- og kloaksystemet, i klimatilpasning og i grundvandsbeskyttelse.

Aarhus Vand sænkede i 2016 prisen på vand med 12 procent. Det gav selskabet en indtægtsnedgang på 60 mio. kr., hvilket er hovedårsagen til, at driftsoverskuddet er faldet fra 85 mio. kr. i 2015 til 50,5 mio. kr. i 2016.

Prisnedsættelsen blev til dels opvejet af øgede indtægter i 2016 på tilslutningsbidrag, der er en følge af, at indbyggertallet i Aarhus Kommune steg med 5.000 i 2016.

Derudover har Aarhus Vand haft øgede indtægter på salg af grøn el og varme produceret på selskabets renseanlæg.

Aarhus Vands årsrapport 2016.

Indtægter og udgifter skal balancere
Aarhus Vand er ejet af Aarhus Kommune og er underlagt et ”hvile-i-sig-selv-princip” og en statslig regulering af priserne. Det betyder, at der er et loft på vandprisen, og at selskabets indtægter og udgifter skal balancere. Indtægterne må udelukkende gå til at dække de omkostninger, selskabet har til drift og investeringer i forhold til at levere drikkevand, rense spildevand, vedligeholde vand- og kloaksystemerne, lave klimatilpasning og grundvandsbeskyttelse.

Driftsoverskuddet bruges derfor til investeringer, og ifølge økonomidirektør i Aarhus Vand, Mads Bayer, er det en økonomisk fordel for forbrugerne, at der er et overskud. Det bruges nemlig til at nedsætte selskabets udgifter til lån til investeringer. Og Mads Bayer er tilfreds med overskuddet:

”Det er tilfredsstillende, at vi trods en stor prisnedsættelse i 2016 stadig leverer et solidt driftsoverskud. Det gør, at vi har økonomisk råderum til at investere i at tilpasse vores infrastruktur til byens hastige udvikling og til klimaforandringerne.”

Klimatilpasning kræver store investeringer
Og netop klimatilpasning er en stor post på budgettet. Aarhus Vand har i 2016 bl.a. investeret i færdiggørelsen af 14 klimatilpasningsprojekter, som beskytter Lystrup mod de oversvømmelser, beboerne oplevede i 2012.

Derudover har Aarhus Vand overtaget drift og vedligeholdelse af slusen ved Dokk1, som beskytter midtbyen mod oversvømmelser.

Desuden indarbejder Aarhus Vand klimatilpasning i forbindelse med fornyelse af kloakledninger. Der sker bl.a. ved at lægge ledninger med større kapacitet, ved at adskille regn- og spildevand og ved etablere søer til opbevaring af vand ved kraftig regn.

I forhold til at sikre rent vand i hanerne har selskabet investeret 7,7 mio. kr. i grundvandsbeskyttelse i 2016.

Driftsomkostninger er faldet
Aarhus Vands årsregnskab viser et fald i driftsomkostningerne på 9,1 mio. kr. i forhold til 2015. Det skyldes effektiviseringer, lavere eludgifter, at selskabet har høstet udbyttet af nedlæggelsen af nogle mindre, urentable renseanlæg, pumpestationer og vandværker og har haft færre brud på vand- og spildevandsledningerne og dermed et lavere vandtab.

Et lavt vandtab er med til at sikre et lavt omkostningsniveau, og det betyder, at der ikke tæres så hårdt på grundvandsressourcerne.

Vandtabet var i 2016 det laveste i 10 år og nede på 5,5 procent. Det er 27 procent lavere end i 2015.

Partnerskab giver effektiviseringer
På investeringssiden er der sket en stigning fra 2015 på næsten 100 mio. kr. i klimatilpasning og fornyelse af kloaksystemet. Til trods for øgede aktiviteter er det lykkedes at skabe en samlet effektivisering på 3 procent i 2016 på anlægsprojekterne. Det forklarer Mads Bayer således:

”Det skyldes først og fremmest, at vi arbejder i et offentligt-privat partnerskab om fornyelse af vores vand- og spildevandsledninger. Omfattende, fleksible langtidsaftaler og tæt samarbejde med andre vandselskaber, entreprenører, rådgivere osv. giver os lavere anlægsudgifter. Konkret betyder partneraftalen, at vi over en 10-årig periode får lavet 40 procent flere projekter og investeringer for de samme penge. Til fordel for klimaet og forbrugernes pengepung.”

For yderligere information kontakt Mads Bayer, økonomidirektør i Aarhus Vand, på tlf. 89471110 eller mail mba@aarhusvand.dk

Vandets Dag fejres med gratis undervisnings-materiale til aarhusianske skoler - 21.03.2017

Hvert år den 22. marts fejres Vandets Dag, som er en international FN-temadag, der sætter fokus på drikkevandet. Aarhus Vand markerer dagen ved at uddele lærematerialet ”Det blå guld” gratis til alle skoler i Aarhus Kommune og invitere lærere og elever til rundvisning på et vandværk og renseanlæg.

Aarhus Vand har udarbejdet lærematerialet ”Det blå guld”, som dækker det nye fællesfaglige fokusområde ”drikkevandsforsyning for fremtidige generationer i naturfagene i 7. – 9. klasse”. Materialet, der består af et elevhæfte, en lærervejledning og websitet aarhusvand.dk/detblåguld, uddeles i anledning af Vandets Dag den 22. marts til alle skoler i Aarhus Kommune. Med materialet får eleverne en forståelse for, hvordan vi sikrer rent drikkevand til alle i fremtiden. Materialet dækker områder som ”Hvordan klarer vi den i en verden med klimaforandringer?”, ”Vi har masser af saltvand, men kan vi bruge det til drikkevand?”, ”Hvor får vi vores vand fra, og hvordan dannes vores drikkevand?” og ”Kan vi se på vandet, om det kan drikkes, og hvordan kan vi rense det?”.

”Det blå guld” arbejder med problemstillingerne med biologifagets, fysik/kemifagets og geografifagets faglige briller. Materialet er anmeldt i fagbladet ”Folkeskolen”, som under overskriften ”Gratis guld” bl.a. skriver:

"Elevhæftet fungerer som en øjenåbner og indgang til fokusområdet. Eleverne får forskellige vinkler på arbejdet med drikkevandsforsyning i fremtiden, og indholdet bredes ud, så de bedre er i stand til at udarbejde en problemformulering. Hæftet spænder vidt fra vands religiøse betydning over FN’s klimamål til emnet ”Fra lort til strøm”. Billeder og modeller er lige til målgruppen - overskuelige, relevante og enkle – dejligt."

Udover materialet tilbyder Aarhus Vand gratis rundvisninger på selskabets vandværker og renseanlæg, hvor eleverne får et unikt kig ind i en hverdag med produktion af rent drikkevand, spildevandsrensning og klimatilpasning. Besøgene tilrettelægges, så indholdet understøtter undervisningen i fagene natur/teknik, fysik/kemi, biologi og geografi og de nye fællesfaglige fokusområder.

For yderligere information
Læs mere på aarhusvand.dk/detblåguld
Kontakt Stefan Buus Pedersen, formidlingskonsulent i Aarhus Vand, på tlf. 8947 1039 eller e-mail spe@aarhusvand.dk.

Aarhusiansk renseanlæg bliver verdens mest ressourceeffektive - 17.03.2017

Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard og direktør i Aarhus Vand, Lars Schrøder, præsenterer den 28. marts 2017 planerne for et nyt Marselisborg Renseanlæg, som skal være et internationalt fyrtårn for energiproduktion og ressourceudnyttelse af spildevand.

Marselisborg Renseanlæg i Aarhus er kendt af fagfolk i både ind- og udland som et af de mest grønne renseanlæg i verden. Anlægget er på få år gået fra at være energisluger til energiproducent, så det nu producerer over 50 procent mere energi, end det forbruger. Den overskydende energi kommer aarhusianerne til gavn i form af grøn el og varme.

Men om få år vil renseanlægget have for lidt kapacitet til at rense spildevandet fra et hastigt stigende antal borgere i Aarhus Kommune. Og da der ikke er plads til at udvide anlægget, der er nabo til Marselisborg Lystbådehavn, skal der bygges et nyt og større renseanlæg med en ny placering. Anlæggets kapacitet forventes udvidet til 480.000 personer og skal sammen med Egå Renseanlæg på sigt rense al spildevand i kommunen. Det er den billigste og miljømæssigt bedste løsning kun at have to renseanlæg, og det indebærer, at renseanlæggene i Viby og Åbyhøj nedlægges.

Anlægget, der skal stå klar i 2026, kommer til at hedde Marselisborg Ressourceanlæg. Ambitionen er, at det – udover at leve op til nuværende og kommende krav om spildevandsrensning – bliver verdens mest ressourceeffektive renseanlæg. Navnet signalerer, at anlægget - udover at rense spildevand og sikre et optimalt vandmiljø i Aarhus bugt - kommer til at producere overskudsenergi og næringsstoffer af spildevand i et omfang, der ikke er set andre steder i verden.

De stoffer, som normalt bliver betragtet som affaldsstoffer, der skal bortskaffes, skal udnyttes som værdifulde ressourcer og blive til grøn el, varme og gødning. Det er også målet at udvikle nye, rensetekniske løsninger, hvor det rensede spildevand genanvendes. Formålet med at udnytte ressourcerne i spildevandet er at nedsætte omkostningerne til spildevands-rensningen blandt andet ved salg af energi. Derudover er formålet at reducere CO2-udledningen og spare på knappe ressourcer som fosfor. Det skal understøtte Aarhus Kommunes klimastrategi og Aarhus Vands ambition om at være energi- og CO2-neutral senest i 2030.

Målet er, at Marselisborg Ressourceanlæg bliver det anlæg i verden, der er bedst til at udnytte affaldsstofferne i spildevandet, og som samtidigt skaber mest værdi af det til gavn for miljøet, borgerne og samfundet. Målet er ambitiøst og kan ikke nås med de løsninger og tænkemåder, vi benytter i dag. Derfor inviterer Aarhus Vand eksperter, iværksættere og alle andre, der kan kombinere faglig indsigt med nytænkning, til at indgå i partnerskaber for at løse en række innovationsudfordringer.

Præsentationen af projektet finder sted ved et kick off-arrangement på kunstmuseet Aros den 28. marts kl. 13 – 15. Formålet med arrangementet er at tiltrække de globalt set dygtigste virksomheder, producenter, leverandører, forskningsinstitutioner og iværksættere, som ønsker at være med i partnerskaber om udvikling af anlægget.

Arrangementet åbnes af Aarhus-borgmester, Jacob Bundsgaard, som vil tale om Marselisborg Ressourceanlæg som fyrtårn for et Aarhus i vækst. Herefter vil adm. direktør i Aarhus Vand, Lars Schrøder, præsentere de udfordringer, de skal løses for at skabe ”verdens mest ressourceeffektive renseanlæg”. Dernæst giver tre forskellige aktører deres bud på, hvordan de vil løse en af de tekniske innovationsudfordringer, som projektet står overfor. De tre er Mads Warming, global direktør for vand- og spildevandsområdet i Danfoss, Karsten Lumbye, direktør i Insero A/S og Thomas Skjødeberg Toftegaard, professor på Aarhus Universitet.

Efter kick-off arrangementet får de, der er interesserede mulighed for en såkaldt ”speed dating” med repræsentanter for Aarhus Vand. Det er møder, hvor parterne på baggrund af en præsentation og gensidig dialog finder ud af, om der er basis for et videre samarbejde.

Læs mere om Marselisborg Ressourceanlæg på Aarhus Vands internationale hjemmeside: www.aarhusvand.dk/rewater

For yderligere information kontakt fagchef i Aarhus Vand Inge Halkjær Jensen på tlf. 8947 1136 eller e-mail ihj@aarhusvand.dk

Aarhus Vand leverer knowhow til energiproducerende renseanlæg i USA - 12.12.2016

Aarhus Vand er involveret i opførelsen af et energiproducerende renseanlæg i Chicago. Anlægget skal vise det bedste inden for dansk vandteknologi og skabe danske arbejdspladser.

En række danske vandvirksomheder skal være med til at omdanne det amerikanske renseanlæg Glenbard Wastewater Facility i Chicago til et energineutralt renseanlæg. Inspirationen til projektet kommer blandt andet fra Marselisborg Renseanlæg i Aarhus. Anlægget blev for nyligt fremhævet af Det internationale Energi Agentur som et eksempel på, hvordan spildevandsrensning globalt set i fremtiden kan blive energineutral. Marselisborg Renseanlæg, der er ejet af Aarhus Vand, producerer 50 procent mere el, end det forbruger. Den overskydende el leveres ud til forbrugerne som grøn energi. Anlægget producerer også overskudsvarme til fjernvarmenettet, som svarer til 500 husstandes årsforbrug.

Projektet i Chicago bygger på dansk teknologi og støttes fra Miljø- og Fødevareministeriets miljøteknologiske udviklingsmidler (MUDP) med i alt 10 mio. kr. Projektet er blevet til gennem Water Technology Alliance Chicago (WTA Chicago) – et samarbejde mellem en række førende danske vandteknologiproducenter, Aarhus Vand og Eksportrådet. De 10 mio. kr. skulle gerne komme tilbage igen mange gange i form af millionordrer og nye danske arbejdspladser. Renseanlægget i Chicago bliver nemlig en fuldskalamodel for, hvad dansk vandteknologi kan byde på.

”Anlægget skal være reklamesøjle for Danmark. Her kan amerikanerne komme og se, at det er rigtigt, hvad de har læst om dansk vandteknologi. Amerikanerne har simpelthen svært ved at tro på, at vi kan lave energineutrale rensningsanlæg. Nu kan vi vise dem, at danske løsninger virker på amerikanske anlæg. Og få ordrer hjem til danske virksomheder,” siger vicedirektør Mads Leth-Petersen, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning.

Aarhus Vand har gennem to år haft projektleder Flemming Bomholt Møller udstationeret i Chicago - finansieret af WTA Chicago, og hans rolle har været at være ambassadør for dansk vandteknologi i USA. Han har bidraget med knowhow fra Aarhus og har formidlet, at det er muligt både at opnå energineutralitet og bedre rensning af spildevandet. Dette har været med til at skabe stor udenlandsk interesse for at besøge Marselisborg Renseanlæg og se danske løsninger virke i praksis.

Og projektet i Chicago er netop et udviklings- og demonstrationsprojekt, der i fuld skala vil udvikle, tilpasse og demonstrere dansk spildevandsteknologi i USA.  Projektet har særligt fokus på energieffektive løsninger samt reduktion af udledte næringsstoffer. I store dele af USA er renseanlæggene storforbrugere af energi og renser mange steder endnu ikke for næringsstoffer som kvælstof og fosfor. Der er nu udsigt til opstramning af udledningskravene på renseanlæggene, og der er hermed åbnet op for en unik eksportmulighed af dansk spildevandsteknologi.

Over de næste måneder vil danske vandteknologivirksomheder og amerikanske samarbejdspartnere sammen arbejde på det endelige anlægsdesign. Anlægget skal efter planen stå klar i 2019 og vil være et enestående fyrtårn for dansk vandteknologi. De danske virksomheder, der deltager i projektet, er AVK, Danfoss, DHI, Grundfos, Landia, Linak, Nissen Energiteknik og Stjernholm. Projektet ledes af DHI.

For yderligere information om projektet kontakt:
Projektleder Flemming Bomholdt Møller, Aarhus Vand, mail fbm@aarhusvand.dk, tlf. 89471271.