Job

Vil du være vores nye kollega?

Vi slår nye stillinger op her på siden og i andre relevante medier. Du kan få besked om nye stillinger direkte på e-mail ved at oprette en jobagent i boksen til højre.

Stillinger søges via vores elektroniske ansøgningsskema, som du finder link til i selve stillingsopslaget. Du vil blive bedt om at uploade din ansøgning og dit CV.

Du kan læse mere om rekrutteringsprocessen nedenfor. 

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

Herunder vises eventuelle ledige stillinger:

Ny uddannelse: VIA Forsyningsingeniør

Vær med til at forandre verden.

Brænder du for at arbejde med fx klimaforandringerne, grøn energi, sikring af rent drikkevand eller innovative fjernvarmeløsninger? Og er du klar til at investere 3 ½ år i at sikre din og vores fælles fremtid?

Så foreslår vi, at du springer på det første hold på den nye og eneste uddannelse i Danmark, der så godt som giver dig jobgaranti – VIA Forsyningsingeniøruddannelsen.

Udfordringerne med klimaforandringerne vokser både lokalt og internationalt. I Danmark står vi teknologisk set stærkt, så der er gode muligheder for eksport af viden og løsninger til udlandet. Men
både rådgivnings-, entreprenørog forsyningsvirksomhederne har brug for flere folk med den nyeste viden inden for fx klimatilpasning, omlægning til grøn energi og salg af dansk knowhow til udlandet.

Din profil

 • Du brænder for at løse lokale og globale udfordringer på forsyningsområdet
 • Du ønsker at arbejde teoretisk, men også at bruge teorierne i praksis
 • Du søger en uddannelse med fremtid i og mulighed for praktik både i Danmark og i udlandet
 • Du er klar til at starte på VIA Forsyningsingeniøruddannelsen i august 2015

Tilmeldingsfrist den 5. juli 2015
VIA tilbyder en spændende og spritny uddannelse, hvor du fra den første dag, kommer til at arbejde både individuelt og i grupper med ingeniørrelevante projekter rettet mod forsyningssektoren. Undervisningen er praksisorienteret og du lærer teorier gennem konkrete opgaver, cases og projekter, bl.a. i samarbejde med danske eller udenlandske virksomheder.

Send din ansøgning på www.optagelse.dk til VIA University College senest den 5. juli 2015 kl. 12 (kvote 1). Har du spørgsmål, så kontakt koordinator Karin Larsen på kals@via.dk eller 8755 4292.

Læs mere på: http://www.via.dk/uddannelser/teknologi-og-byggeri/forsyningsingenioer

Vi ser frem til at få din ansøgning, når du er færdig med uddannelsen.

Venlig hilsen
Rådgivnings-, entreprenør- og forsyningsvirksomhederne

DANSK FJERNVARME | HOLBÆK FORSYNING | ORBICON | RAMBØLL | MUNCK | FORSYNINGSLEDNINGER | NIRAS | VANDCENTER SYD | ALECTIA | DINFORSYNING |
HORSENS VARMEVÆRK | ENVIDAN | HERNING VAND | AARSLEFF | BLUEKOLDING | HORSENS VAND | DANVA | DANISH WATER TECHNOLOGY HOUSE | KRISTENSEN CONSULT | AARHUS VAND

Rekrutteringsprocessen

Ansøgning og ansættelse

Det er vigtigt for os, at ansøgningsprocessen foregår så professionelt som muligt. Vi har her beskrevet hvordan vi behandler din ansøgning, fra du sender den via vores elektroniske rekrutteringssystem til enten ansættelse eller afslag.

Ansøgning

I Aarhus Vand modtager vi kun ansøgninger elektronisk, det giver den bedste og mest effektive proces. Når du sender din ansøgning via vores elektroniske rekrutteringssystem, vil du i løbet af 24 timer modtage en kvittering for modtagelsen af din ansøgning. Så ved du altid som ansøger, at vi har modtaget din ansøgning. På denne måde kan vi håndtere ansøgningerne løbende og spare værdifuld tid i rekrutteringsprocessen.
Herefter går der nogle uger inden du hører fra os igen. Det kan enten være som indkaldelse til en personlig samtale eller et afslag.

Indkaldelse

Bliver du indkaldt til en personlig samtale vil du ud over dato, tidspunkt og sted få af vide, hvordan processen er i ansættelsen og hvem du skal tale med.
Vi afholder i de fleste tilfælde to samtaler. Bliver du inviteret til anden samtale vil du også blive bedt om at besvare en erhvervspsykologisk test. Vi anvender forskellige tests fra Garuda A/S. Når vi gennemfører tests giver vi os altid god tid til dialog om dine besvarelser.

Samtalen

Det typiske forløb ved selv ansættelsessamtalen ser sådan ud:

 • Første samtale af ca. en times varighed
 • Anden samtale – tilbagemelding på din test samt evt. løsning af case og efterfølgende samtale. I alt ca. 2 timer

Det videre forløb

Inden for kort tid efter anden samtale vil du normalt få besked om udfaldet af din samtale. Får en anden tilbudt jobbet, vil du modtage et afslag fra ansættelsesudvalget.
I afslaget beskriver vi kort, hvad vi har lagt vægt på ved udvælgelsen.


Har du spørgsmål til rekrutteringsprocessen, kan du kontakte HR.

Værdier

Vi er i Aarhus Vand ikke kun styret af mål - vi er også værdistyret. Og vores fire ”VAND-værdier” - vi-følelse, ansvarlighed, nyskabelse og dialog - er en del af vores DNA. Til værdierne knytter der sig nedenstående udsagn, som skal være retningsgivende for den måde, vi lever op til værdierne på.

Vi-Følelse

 • Vi vil hinandens bedste
 • Vi giver plads til forskellighed
 • Vi er gode kollegaer og styrker fællesskabet
 • Vi er sammen om at skabe den bedste arbejdsplads

Ansvarlighed

 • Vi holder, hvad vi lover, og står ved det, vi laver
 • Vi tager ansvar for vores omgivelser
 • Vi udbygger vores kompetencer
 • Vi tager initiativ

Nyskabelse

 • Vi giver plads til kreativitet
 • Vi tør gå forrest
 • Vi har kort vej fra idé til handling
 • Vi udfordrer måden at gøre tingene på

Dialog

 • Vi er ærlige og respektfulde
 • Vi er åbne og viser tillid
 • Vi giver og modtager ros og ris
 • Vi deler viden og erfaringer