Træd ind i vores verden af vand

Aarhus Vand er et førende vandselskab, når det gælder viden, teknologi og udvikling af bæredygtige løsninger til fremtidens vandforsyning. Det vil vi gerne vise frem.

Få et unikt kig ind i vores hverdag med produktion af rent drikkevand og rensning af spildevand. Året rundt viser vores guider rundt på vores vandværker og renseanlæg og krydrer turen med en engageret fortælling om betydningen af vores arbejde for din hverdag.

Vi producerer årligt 15 millioner m³ rent drikkevand og renser 32 millioner m³ spildevand. Vandet kommer fra vores 90 grundvandsboringer, og efter behandling på et af vores ni vandværker sendes det ud til godt 270.000 borgere i Aarhus Kommune. Når vandet er brugt, transporteres det fra borgerne videre til et af vores ni renseanlæg. Det meste transport foregår under jorden via vores 1.500 km drikkevandsledninger og 2.600 km spildevandsledninger.  

Men vores 200 ansatte arbejder med meget andet end vandproduktion og spildevandsrensning. Vi arbejder også med klimatilpasning af udsatte områder, og vi udvikler løsninger til vores vandværker og renseanlæg, så de bruger så lidt energi som muligt.

Marselisborg Renseanlæg er selvforsynende med energi, som udvindes af spildevandet, og både Egå og Åby Renseanlæg er på vej til at blive det.

På fremtidens vandværk - Truelsbjergværket - som blev indviet i 2014, er energiforbruget på elinstallationerne også på vej til at være CO2-neutralt.

Energi er ikke det eneste, som kan udvindes af spildevand. På Åby Renseanlæg produceres gødningsproduktet PhosphorCare. Fosfor er en begrænset ressource i naturen og en uundværlig del af gødningen i blandt andet landbrug.

Hvem kan besøge os?

Skoler, institutioner, foreninger, større grupper og virksomheder kan bestille en spændende rundvisning med guide på et vandværk eller renseanlæg. Rundvisninger på vandværk indeholder også en fortælling om hele vandets kredsløb. Vi har gæster i næsten alle aldre og tilpasser informationsniveauet til målgruppen.

Man skal være en gruppe på minimum 10 personer for at kunne booke en rundvisning. Alle rundvisninger finder sted inden for normal arbejdstid. Af sikkerhedsmæssige og hygiejnemæssige årsager har vi nogle regler på vores anlæg, som alle skal følge. Vi orienterer om reglerne ved rundvisningens begyndelse.

På denne side kan du sende en bookingforespørgsel til os. Vi svarer hurtigst muligt, og hvis ikke dit ønske kan lade sig gøre, svarer vi med et alternativt forslag.

Skoler og undervisning

Besøg af skoler og undervisningsinstitutioner arrangeres i samarbejde med en lærer eller repræsentant fra skolen eller institutionen. Besøget kan tage udgangspunkt i en generel rundvisning, men kan også tilpasses for eksempel undervisningsmaterialet, som du kan finde på denne side. Besøg fra skoler og institutioner kan tidsmæssigt også tilpasses undervisningens rammer.

Sådan forløber en typisk rundvisning

Vi tilrettelægger rundvisninger efter, hvem I er, og hvilke interesser I har. Rundvisningerne og evt. foredrag har dog samme grundform, som består af:

1) Introduktion, hvor vi sætter rammerne for vandværket eller renseanlægget
2) Rundvisning, hvor vi følger vandets vej gennem anlægget
3) Afslutning/opsamling

Et besøg varer typisk 1½ time.

Bemærk: Det er vigtigt at følge guidens anvisninger af hygiejne- og sikkerhedsmæssige årsager.