Vandværket Fastrup Mark A.M.B.A.

Vandværket Fastrup Mark A.M.B.A leverer godt og rent drikkevand

Vandets hårdhed er: 13,9 °dH

Vandets pH er: 7,5

Pesticidkontrol: Resultat er <0,002 for Chlorothalonil-amidsulfonsyre (max tilladte niveau er 0,01) så vi har rigtig godt vand.

Analyserapporter

Se alle analyserapporter ved at klikke her

Generalforsamling Vandværket FastrupMark (udsat fra i foråret)

Vi vil gerne invitere forbrugere til årets generalforsamling, og som noget nyt mødes vi på Vandværket Fastrupvej 39A - Onsdag den 22. September kl. 19.00.

Tilmelding nødvendig senest den 8. september til fastrupmarkvandvaerk@gmail.com eller på 7023 8355.

Dagsorden:
- Valg af dirigent
- Bestyrelsens beretning
- Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
- Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
- Behandling af indkomne forslag
- Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
- Eventuelt


Vores drikkevand og Vores vandværk

At have rent drikkevand fra hanen er ikke en selvfølge i dag. Flere vandværker er over grænseværdierne for bl.a. pesticider (red. Roundup).

Vi er heldige med vores vandkvalitet, idet vi har rent og meget fint vand på FastrupMark vandværk.

Det er os forbrugere der er med til at beskytte vores egen vandboring, da vi tager vandet lige midt under os alle sammen, nede i ca. 60 meters dybde. Et af de vigtigste tiltag vi alle kan gøre, er ikke at bruge Roundup eller ligende.

Bestyrelsen værner om det gode rene vand vi har med vores lille og uafhængige vandværk. Vil du gerne være med eller høre mere så kontakt os eller deltag den 22. september kl. 19.00 på Vandværkets adresse.

Husk tilmelding nødvendig på fastrupmarkvandvaerk@gmail.com eller på 7023 8355 senest den 8. september.


For rent vand i hanen

Bestyrelsen