Hvorfor laver vi separate kloakker?

Separate kloakker giver store fordele for miljø, drift og økonomi

Separatkloakering handler om at adskille regn- og spildevand. Regnvand skal frakobles de eksisterende ledninger på din ejendom så det ikke blandes med spildevandet..

Det er dyrt og tidskrævende at omlægge kloakkerne. Men det giver en række fordele for både dig som grundejer og for miljø og samfund. 

Fordele for dig

Ved kraftige regnskyl er den helt store fordel, at regnvandet løber i sin egen ledning og at der samtidig bliver bedre plads i ledningen med spildevand.

Med separate kloakker kan du som grundejer derfor undgå tilbageløb af spildevand, der ellers vil ende i din kælder. Der er også mindre risiko for, at overfladevand fra vejen og din grund ender i din kælder.

Fordele for miljø og samfund

Det bliver nemmere for Aarhus Vand at håndtere spildevandet, fordi det ikke er blandet med de store mængder regnvand. Det forhindrer overløb af spildevand til søer, å og Aarhus Bugt.

Samtidig skal vi rense mindre mængder vand på renseanlæggene, hvilket giver store besparelser – også for dig. Driften af renseanlæggene får færre udsving i mængder af spildevand, og vi undgår pumpning af regnvand i områder uden renseanlæg.

Endelig åbner separeringsløsniger muligheder  for at skabe mere ”vand i bybilledet” og bidrage til et rekreativt løft, f.eks. ved udformning af regnvandssøer, der kan integreres i parkmiljøer.

Det betyder, at der bliver lagt to typer rør i vejen – et til spildevand og et til regnvand. Som grundejer skal du sørge for også at adskille regnvand og spildevand i rørene på din grund.

Anvarsfordeling

Det er Aarhus Kommune, der med sin spildevandsplan beslutter, hvilke veje og områder, der skal separatkloakeres. I Spildevandsplan 2017 til 2020 (link) kan du se, hvornår din vej står for tur, hvis der ikke allerede er gennemført en kloakseparation.

Aarhus Vand har ansvaret for at gennemføre de konkrete projekter. Separatkloakering er nødvendig pga. klimaforandringer, der allerede har medført flere, meget kraftige regnskyl.