Risskov


Kloakkerne i en del af Risskov skal renoveres. De nye kloakledninger skal sørge for, at regnvand og spildevand bliver ført ud i hver sin separate ledning.  Derfor hedder det princip, som vi anvender, separatkloakering.

Se kort over arbejdet her.

Orienteringsmøder

Aarhus Vand vil løbende indkalde de borgere der berøres af det følgende års separeringsarbejder til et orienteringsmøde.

Område og etaper

 

Se kort, der kan forstørres (pdf).