Afledning af overfladevand og regnvand


Ved overfladevand forstås tagvand, vejvand og vand fra øvrige befæstede arealer.

For at aflede overfladevand til offentlig kloak skal du have tilladelse fra Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi.

Se side på Aarhus Kommunes hjemmeside

Afledning af regnvand (LAR)

Metoder til lokalt afledning af regnvand kan ses i en brochure som Aarhus Vand har bidraget til at udarbejde. Se på Aarhus kommunes hjemmeside om mulighederne for lokalt afledning af regnvand (LAR).

Metoder til håndtering af regnvand

Klimatilpasning

Klimatilpasning.dk har samlet en masse gode råd som du som borger kan benytte dig af hvis du fx vil sikre din bolig mod klimaændringer.